Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Hoolekogu

Hoolekogu

 

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 kohaselt on hoolekogu ülesandeks jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja linna esindaja.

Hoolekogu pädevus, hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestus on sätestatud lasteasutuse koolieelse lasteasutuse seaduses ja lasteasutuse põhimääruses.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Hoolekogul on õigus saada lasteasutuse direktorilt oma tööks vajalikku informatsiooni.  

Koostöös hoolekoguga koostatakse lasteasutuse arengukava. Lasteasutuse õppekava kinnitab juhataja kuulates ära hoolekogu arvamuse. Hoolekogu kinnitab lasteasutuse juhataja ettepanekul õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks konkursi läbiviimise korra. Hoolekogu kooskõlastab lasteasutuse sisehindamise aruande ja toitlustamise toetust vajavate laste nimekirjad.


Hoolekogu e-post: [email protected]
Gertrud Koiduste      Hoolekogu esimees, Hundude rühma esindaja
Andra  Karutoom       Mesikäppade rühma esindaja
Anna - Liisa Loper     Lepatriinude ja Kiilide rühma esindaja
Eelika Lilleaed            Jänkude rühma esindaja
Aivo Koger                   Põrnikate rühma esindaja
Liina Haas                   Jaaniusside rühma esindaja
Siiri Nool                      Oravate rühma esindaja
Anton Ventsel             Mesimummide rühma esindaja
Grete Teperik              Piilude rühma esindaja
Lii Sindonen                 Siilipere rühm
Anneli Smoljakova     õpetajate esindaja
Diana Talisainen         Mustamäe Linnaosa esindaja


 

 

Viimati muudetud 30.01.2024