Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kohatasu, toiduraha

Kohatasu, toiduraha

1. LASTEAIA TOIDUPÄEVA MAKSUMUS

Alates 01.09.2022 toitlustab lapsi P. Dussmann Eesti OÜ.
Tallinna Lepistiku Lasteaia toidukulu vanema osa alates 01.01.2024  järgmiselt:
Toidukulu sõimerühmealisele lapsele  (1,5 - 3 a)  1,66 eurot päev.
Toidukulu aiarühmaealisele lapsele    (3 – 7 a)    3,06 eurot päev.
Toidupäeva maksumus on kehtestatud  Tallinna Linnavalitsus 06.12.2023 määrusega nr 31 alates 1.01.2024
Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks  2,75 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 3,05 eurot päevas. Kui lasteasutuse direktori kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumus on suurem kui linnavalitsuse kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul. Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

Tallinna Lepistiku Lasteaias on Tallinna linna elanikele lapsevanema poolt tasustatav toidupäeva tasu sõimerühmas 0.00 euri päev ja aiarühmas 0. 01 euri päev
Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldusi esitama ei pea.
Peredel, kelle kuu sissetulek pereliikme kohta jääb alla 95.87 euro, on võimalik taotleda soodustust toiduraha maksmisel. Avaldus esitatakse direktorile kaks korda õppeaastas - septembri ja jaanuari 15. kuupäevaks. Toiduraha suuruse üle otsustab iga lasteaia hoolekogu.

2. KOHATASU

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, on see 13,4%.
Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu ühe lapse kohta on 100,04 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 109,88 eurot kuus). 
Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu Tallinna linna elanikele ühe lapse kohta on 71,25 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 78,26 eurot kuus).
Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete
munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 lg 3 ning kooskõlas
Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2023 määrusega nr 113„Töötasu alammäära kehtestamine“

Kohatasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Kohatasu ei maksta vaid selle perioodi eest kui lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.
 
 
 

3. LASTEAIA PANGAREKVISIIDID

  • Lastevanemate tasu maksmisel on makse saajaks Tallinna Linnakantselei finantsteenistus.
  • Arveldusarve number SEB Eesti Ühispangas on 10220061055013
  • Makse laekub üksnes viitenumbri olemasolul.
  • Otsekorraldusega tasumise viitenumber on lapsepõhine.
  • Lapsevanemal on vajalik enne panka minemist teada saada oma lapse viitenumber.
  • Selleks tuleb pöörduda lasteaia direktori poole, kes edastab vastava soovi asutust teenindava raamatupidamise sektori peaspetsialistile. Raamatupidaja muudab lapsevanema lepingus (avalduses) tingimust, mille alusel moodustatakse järgmisele arvele viitenumber. Alles pärast seda on lapsevanemal võimalik minna panka otsekorralduslepingut sõlmima.

 

4.KOHATASU SOODUSTUSE TAOTLEMINE

Kohatasu soodustuse taotlemise võimalustega tutvu siin

 

Viimati muudetud 03.01.2024