Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kohatasu, toiduraha

1. LASTEAIA TOIDUPÄEVA MAKSUMUS

Toitlustustasu on toidukulu katmine munitsipaallasteaias piirmäära ulatuses. 

Alates 01.09.2017 kehtestati Tallinna Linnavolikogu /. septembri 2017 määrusega nr 17 Tallinna linna koolieelsetes munitsipaalasutustes käivate laste toidukulu katmise tingimused ja kord ning Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2017 määrusega nr 29 Tallinna linna koolieelsete munitsipaalasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine.

  • Alates 01.09.2022 on sõime toidupäeva maksumus 1.63 eurot ja aiarühma toidupäeva maksumus 3.01 eurot (koos käibemaksuga) päevas. Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus,  mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust. Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse poolt kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul
  • Tallinna Lepistiku Lasteaias on Tallinna linna elanikele lapsevanema poolt tasustatav toidupäeva tasu sõimerühmas 0.00 euri päev ja aiarühmas 1.01 euri päev
  • Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldusi esitama ei pea.
  • Peredel, kelle kuu sissetulek pereliikme kohta jääb alla 95.87 euro, on võimalik taotleda soodustust toiduraha maksmisel. Avaldus esitatakse direktorile kaks korda õppeaastas - septembri ja jaanuari 15. kuupäevaks.

2. KOHATASU

Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 ja § 21 ning Vabariigi Valitsuse 9. detsembri 2021 määruse nr 116 „Töötasu alammäära kehtestamine“ alusel on lasteaia kohatasu alates 1. jaanuarist 2022 kuus 79,79 euri.
 
 

3. LASTEAIA PANGAREKVISIIDID

  • Lastevanemate tasu maksmisel on makse saajaks Tallinna Linnakantselei finantsteenistus.
  • Arveldusarve number SEB Eesti Ühispangas on 10220061055013
  • Makse laekub üksnes viitenumbri olemasolul.
  • Otsekorraldusega tasumise viitenumber on lapsepõhine.
  • Lapsevanemal on vajalik enne panka minemist teada saada oma lapse viitenumber.
  • Selleks tuleb pöörduda lasteaia direktori poole, kes edastab vastava soovi asutust teenindava raamatupidamise sektori peaspetsialistile. Raamatupidaja muudab lapsevanema lepingus (avalduses) tingimust, mille alusel moodustatakse järgmisele arvele viitenumber. Alles pärast seda on lapsevanemal võimalik minna panka otsekorralduslepingut sõlmima.

 

4.KOHATASU SOODUSTUSE TAOTLEMINE

Kohatasu soodustuse taotlemise võimalustega tutvu siin

 

Viimati muudetud 01.08.2022