Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Vastuvõtt

Lasteaeda vastuvõtmine ja lasteaiast väljaarvamine

  • Lasteaiakoha taotlemise kohta leiad informatsiooni siit.
  • Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab lapsevanem lasteaia direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.
  • Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.
  • Väljastpoolt Tallinna võtame lapsi vabadele kohtadele Tallinna HA ja valla vaheliste lepingute olemasolul.
  • Aastaringselt võtame lapsi vastu ainult vabanevatele kohtadele.

"Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord" 

Viimati muudetud 16.04.2021