Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Ligipääsetavuse projekt

Ligipääsetavuse projekt

"Tallinna Ligipääsetavuse infosüsteemi eelanalüüsi ja lähteülesande" projekti kestis 01.08.2017-31.01.2018. Projekti eesmärk oli läbi viia eelanalüüs ligipääsetavuse infosüsteemi vajaduse analüüsimiseks ning optimaalse ja kaasaegse tehnilise lahenduse väljapakkumiseks.

Eelanalüüsi tulemusena kaardistati kõigi sihtgruppide ja huvigruppide vajadused ning selgitati välja kuidas ja milliseid andmeid tuleb koguda, et ligipääsetavusteavet oleks kodanikule piisavas koguses ning kogutav ja edastatav info oleks üheselt arusaadav. Eelanalüüs tõi välja kõik siht- ja huvigrupid, kelle jaoks infosüsteem luuakse, nt hoonete omanikud/haldajad, erinevate teenuste pakkujad, riiklikud organisatsioonid jt, kes eeldatavalt on huvitatud ligipääsetavuse tagamisest, sellealase info omamisest ja jagamisest seoses osutatavate teenustega. Infosüsteemi loomine aitab parandada puuetega inimeste iseseisvat toimetulekut ja aktiivsust ning luua tavakodanikega võrdsed võimalused ühiskonnas osalemiseks. Infosüsteem aitab hinnata ligipääsetavust ühtsetel alustel ja süstemaatiliselt, võimaldades planeerida ligipääsetavusalaseid tegevusi linnaruumis. Eesmärk on tulevikus koondada kogu ligipääsetavusega seotud informatsioon ühte keskkonda, kus see on kasutajale kiirelt kättesaadav ning on usaldusväärne ja ajakohane.

Projekti kogumaksumus on 21 024 eurot, millest omafinantseering on 3154 eurot ja Euroopa Reginaalarengu Fondi toetus 17 870 eurot.

Projekti lõpuks valmisid infosüsteemi eelanalüüs ja lähteülesanne.

Regionaalareng.jpg

Viimati muudetud 21.02.2024