Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Eesti keel lasteaias

Tallinna Liikuri lasteaia Eesti keele 3 koolitusvormi:

  •  Projekt "Professionaalne eesti keele õpetaja rühmas". Kolmas õpetaja juhendab lapsi eesti keeles.     (5, 7, 9, 10, 12, rühmad)
  •  Keele osalise keelekümbluse rühmad. Üks õpetaja räägib pool päeva eesti keelt, teine õpetaja räägib vene keelt. (4, 6, 8, 11, rühmad)

 Aastal 1995 lasteaias hakkas tööle esimene kakskeelne rühm omatehtud programmi alusel, perioodil 1995 kuni 2014 kakskeelsete rühmade arv varieerus ühest kolmeni. 2015. aastal liitus lasteaed ametliku keelekümblusprogrammiga:

  • laste kakskeelsuse toetamine on lasteaia üheks tähtsamaks prioriteediks: eesti keele kasutamine toimub aiarühmades planeeritud õppetegevuste, rutiintegevuste ja mängude ajal; töötavad osalise mudeliga keelekümblusrühmad;
  • Laste kakskeelsuse arendamiseks on avatud kaks osalise mudeliga keelekümblusrühma, eesti keele kasutamine aiarühmades toimub planeeritud õppetegevuste, rutiintegevuste ja mängude ajal. 
  • Tagatakse kaskeelsuse toetamine samal tasemel ja võimalusel luuakse rohkem võimalusi laste kakskeelsuse toetamiseks ja eesti kultuuri tundmaõppimiseks aiarühmades ja osalise mudeliga keelekümblusrühmades.
  • Eesti keele omandamiseks on loodud head võimalused.
  •  Kakskeelsuse arendamine on toetatud aiarühmades ja osalise mudeliga keelekümblusrühmades
  • Kakskeelsuse toetamine: osalise mudeliga keelekümblus, lasteaia projekt „Eesti keele väikeste sõprade rühm“ (eesti keel mängudes), eesti keele kasutamine õppe- ja rutiintegevustes, eesti keel kunstis huviringina, koostööprojektid keelekümblusprogrammiga liitunud asutustega jne
  • Koostöö Tallinna lasteaedadega - spordi- ja teatriüritused Tallinna Lindakivi Lasteaiaga - ühiste ürituste korraldamine keelekümblusprogrammiga liitunud lasteaedadega.
  • On toimunud koostegevus Pae Gümnaasiumiga eesti keele õpetamise protsessis.

Viimati muudetud 08.12.2021