Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Eestikeelsele õppele üleminek

Eestikeelsele õppele üleminek

Eestikeelsele õppele ülemineku reformi kohaselt on alates 1. septembrist 2024 koolieelsete lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevus eestikeelne.
Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (eestikeelsele õppele üleminek)Vastu võetud 12.12.2022.  

Olulised teemad ja lingid eestikeelsele õppele üleminekuks:
Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel: https://www.hm.ee/uleminek#lasteaiad
Tallinna Haridusameti kodulehel: https://www.tallinn.ee/et/haridus/eestikeelsele-oppele-uleminek
Tallinna tegevuskava eestikeelsele õppele üleminekul 
Tallinna Haridusameti teavituskiri lastevanematele seoses eestikeelsele õppele üleminekuga 01.09.2024.a.
teavituskiri eesti keeles
teavituskiri vene keelse
tavituskiri inglise keeles

Teised lingid:
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (eestikeelsele õppele üleminek) - https://www.riigiteataja.ee/akt/128122022008
Keeleseadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/118032011001?leiaKehtiv
Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded –
https://www.riigiteataja.ee/akt/110082021011



LAPSEVANEMATE KAASAMINE: 
KASULIKUD LINGID 

Eesti keele kui teise keele õppematerjal kuulamise arendamiseks https://kuulamineonkuld.ee/materjali-ulesehitus-lasteaed/
Laulud  https://lolala.ee/laulud
Saated, filmid, multikad  https://lasteekraan.err.ee/vaata-ja-kuula
Rahvamängud http://100-rahvamangu-lastele.blogspot.com/
Piltsõnastik  SÕNAVEEB  ( sonaveeb.ee)
https://skell.sketchengine.eu/#home?lang=et

 

Viimati muudetud 18.01.2024