Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Erivajadusega laps

Erivajadusega laps

Erivajadustega laste arengu toetamise põhimõtted ja korraldus


Erivajadustega laps on laps, kes vajab oma arengus abi seoses mitmesuguste häiretega tema vaimses või füüsilises arengus, või seoses kultuuriliste või keeleprobleemidega.
 Erivajadustega lapsed on:
• logopeedilist abi vajavad lapsed
• teisest kultuurist pärit laps
• lapsed diabeetikud ja allergilised lapsed
• andekad lapsed

Erivajadustega lapse jaoks tehakse lasteasutuses spetsiaalsed muudatused arengukeskkonnas, õppekavas, päevareziimis, toitlustamises (mängu- ja õppematerjalid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid jne) ning rühma õppekavas.

Õppeaasta algul koostab rühma õpetaja koostöös teiste pedagoogide, spetsialistide ja lapsevanematega lapse individuaalse arengu kava. Õppeaasta lõpus tehakse kokkuvõte individuaalse kava täitmise kohta. 6-7-aastase lapse toetamise jätkamiseks koolis võtab lasteaia õpetaja ühendust kooli ja lapse tulevase õpetajaga.

Lasteaed abistab muukeelset last ja tema perekonda tutvumisel eesti keele ja kultuuriga, samuti oma keele ja kultuuri omandamisel.
Lapsele, kelle kodune keel ei ole eesti keel, kindlustatakse eesti keele õpe lasteaia tavarühmades alates 3. eluaastast ning süvarühmades alates 3. eluaastast Liikuri lasteaia enda metoodika järgi.

Erivajadustega lapsele eesti keele õpetamiseks koostab õpetaja talle individuaalse õppekava.

Lasteaias on eesti keele õpetaja, logopeedid, muusika õpetaja ja ujumistreenerid.

Arenguliste erivajadustega laste jaoks on Tallinna Liikuri  Lasteaias avatud tasandusrühm . Tasandusrühma võetakse erivajadusega lapsi vastu läbi nõustamiskomisjoni.

​Sobiva alushariduse omandamise võimaluse soovitamine
Erivajadustega õpilasele sobiva alushariduse omandamise võimaluse soovitab nõustamiskomisjon.
 Nõustamiskomisjoni suunamist reguleerib Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010 määrusega nr 50 kinnitatud Nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tingimused ja kord
Rajaleidja keskuse kontaktid:
Aadress:  Lõõtsa 4, 11415 Tallinn (II korrus).
Telefon: 735 0700 (E-N 9-17, R 9-15)
e-post: [email protected]

Tallinna õppenõustamiskeskuse kontaktid:
Martsa 2, 13915 Tallinn  (Lasnamäe filiaal); telefon 640 4938; 580 48259
Tondi 40, 11311 Tallinn (Tondi filiaal); telefon 567 15802

 

Viimati muudetud 21.02.2024