Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Korruptsiooni ennetamine lasteaias

Tallinna Liikuri Lasteaias on kokku lepitud korruptsiooni ennetamise meetmetes.

Korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamise eest vastutab direktor Larissa Zaytseva.
Kontaktandmed: direktor@liikuri.edu.ee
Telefon: +372 6352467

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund on kinnitatud 
käskkirjaga.

Ilona Djukareva - direktori asetäitja majanduse alal
Jelena Berežnaja - direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal

Korruptsiooni ennetamisel lähtutakse Tallinna Haridusameti juhtaja käskkirjaga kinnitatud juhendist.

Ostumenetluse korraldamise eest vastutavate isikute määramine on kinnitatud käskkirjaga.

Korruptsiooni ennetamise veebikoolitused on saadaval  www.korruptsioon.ee

Teated toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta puuduvad.
 

Viimati muudetud 21.09.2023