Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Missioon, visioon, põhiväärtused

Missioon, visioon, põhiväärtused

Lasteaia missioon
Perekonda toetav, lapse individuaalsust arvestav ja alusharidust võimaldav lasteaed, kus kasvavad õnnelikud lapsed.

Lasteaia visioon
Lasteaed on teadmiste ja rõõmu allikas lapsele, lapsevanemale ja töötajale.

Lasteaia põhiväärtused

 • Lapsekesksus – arvestame iga lapse võimeid, oskusi, kodust olukorda, toetame iga lapse arengut
 • Turvalisus ja hoolivus – loome turvalise ja kiusamisest vaba õpi- ja töökeskkonna, väljendame empaatiat ja abivalmidust üksteise suhtes
 • Loovus ja ettevõtlikkus – väärtustame ja toetame loovust ja ettevõtlikkust
 • Terviseedendus – aitame kaasa laste ja töötajate füüsilise ja vaimse heaolu saavutamisele
 • Koostöö – tegutseme koos ühise eesmärgi nimel, tunneme koostööst rõõmu, osaleme haridusvaldkonna võrgustikes
 • Avatus – huvigruppide parima informeerimise eesmärgil kasutame e-võimalusi, tutvustame oma edulugusid, oleme avatud muutustele
 • Elukestev õpe – arendame lastes õpihuvi, õpime koos
 • Keskkonnasõbralikkus – mõtleme ja tegutseme jätkusuutlikul

Lasteaia eripära ja tugevad küljed

 • laste kakskeelsuse toetamine on lasteaia üheks tähtsamaks prioriteediks: eesti keele kasutamine toimub aiarühmades planeeritud õppetegevuste, rutiintegevuste ja mängude ajal; töötavad osalise mudeliga keelekümblusrühmad ( 6., 8., 11. rühm);  
 • "Professionaalne eesti keele õpetaja rühmas" projektis osalemine. Kolmas õpetaja juhendab lapsi eesti keeles  (5., 7., 9., 10., 12. rühm)
 • laste tervise edendamine läbi liikumistegevuste basseinis ja õues;
 • perede rahvuskultuuride toetav keskkond ja eesti kultuuri atraktiivne tutvustamine;
 • traditsiooniliste ja innovaatiliste õppemetoodikate kasutus (sealhulgas #EduInnoLab projektis osalemine);
 • teatritegevus emakeele arendamiseks ja eesti keele õppimiseks;
 • koostööprojektid Eesti ja välispartneritega kogemuste vahetamise eesmärgil.

 

 

Viimati muudetud 19.10.2022