Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppetöö korraldus

Õppetöö korraldus

  • Lasteasutus korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati.
Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini. Alates 1. juunist kuni 31. augustini planeeritakse õppe- ja kasvatustegevus ja viiakse läbi peamiselt õues.
  • Õppe- ja kasvatustegevus toimub rühma päevakava alusel. Päevakava määrab laste eale vastava päevarütmi ning õpetajad planeerivad tegevused selliselt, et lapse päev oleks tasakaalus. Tasakaalus päev tähendab seda, et lapsel on piisavalt aega ja võimalusi nii igapäevategevusteks kui ka mänguks ja planeeritud õppe-kasvatustegevuseks. Tervise seisukohalt tähtsustatakse seda, et laps viibiks võimalikult palju värskes õhus.
  • Kõik planeeritud õppe- ja kasvatustegevused lähtuvad lapsest ning viiakse läbi tegevuskeskustes ja integreeritutena. Tegevused planeeritakse üheks nädalaks ning selle kohta vormistavad õpetajad õppe- ja kasvatustegevuse kava. Ühe nädala tegevused seotakse omavahel tervikuks ühtse teemaga.
 
Õppetöö metoodikad
  • Tallinna Liikuri Lasteaia õppe- ja kasvatustegevus toimub lapsekesksuse põhimõtetest lähtudes.
  • Õpetajad töötavad lasteaia õppekava järgi. Samuti kasutatakse erinevaid õppematerjale.
  • Lasteaia õppekava ja metoodika toetab muukeelse lapse lõimumist eesti ühiskonda.
  • Kõik õppe- ja kasvatustegevused toimuvad mänguliselt ja läbi mängu.
  • Õpetaja  peamine ülesanne on last abistada ja toetada ning muuta õppimine lapse jaoks huvitavaks pakkudes erinevaid vahendeid, materjale, juhiseid.

Viimati muudetud 23.06.2022