Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Päevakava ja tegevuste graafikud

Päevakavas võib esineda muudatusi seoses kehvade ilmastikutingimustega. Vastavalt Sotsiaalministri 01.10.2010 määrusele „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ laps peab viibima iga päev sõltuvalt ilmastikutingimustest 1-2 korda õues. Lapse õues viibimise aeg sõltub tuule-külma indeksist. Madalama kui miinus 20 °C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini.

Päevakava 21/22

Скачать файл

Metoodilise kabineti kasutamise graafik 21/22
Скачать файл

Ujumistegevuste graafik 21/22
Скачать файл

Muusikategevused saalis 21/22
Скачать файл

 Tallinna Liikuri Lasteaia staadioni kasutamise graafik 21/22
Скачать файл

Muusikaaia kasutamise graafik 21/22
Скачать файл

Tallinna Liikuri Lasteaia tegevuskava
on  kinnitatud Tallinna Liikuri Lasteaia direktori
26. august 2021 käskkirjaga nr 1-2/5

Viimati muudetud 09.12.2021