Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ruumide rent

Vara lühiajalisel kasutusse andmisel ühekordsete ürituste (näitus, etendus, kontsert, spordivõistlus, treening, koosviibimine, foto-video sessioonid jne) läbiviimiseks sõlmib haridusasutuse juht „Tunnitasu alusel ühekordseteks üritusteks äriruumide kasutusse andmise lepingu" tüüpvorm kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 07. septembri 2010 käskkirjaga nr 1-2/462.  

Saali ja teiste lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja 08. juuni 2010 käskkirjaga nr 1-2/319 "Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine". 

Saali ja rühmaruumi kasutamine - 6 eurot üks tund (60 minutit).

Link Haridusameti veebilehele: /est/haridusasutused/Linnavara-kasutusse-andmine


Tallinna Haridusameti 08.juuni 2010 käskkiri nr 1-2/319 "Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine"


Viimati muudetud 15.11.2019