Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Liikuri Lasteaia õuesõpe võimalusi rikastasid keskkonnateemalised stendid

Tallinna Liikuri Lasteaias Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusega valmisid säästva eluviisi teemalised stendid. Lastaia õuealal on nüüd paigaldatud neli kuju: Tutvustav stend, Õppeaia Hernehirmutis, Viigerhülje stend ja Elava puu stend. Nende jaoks on kavandatud ja niiskuskindlale paberile trükitud plakatid, mida saab vahetada olenevalt hooajast, aastapäevadest ning õppekava aktuaalsetest teemadest. Järgmiseks õppeaastaks kuulutati Looduse ja keskkonnahoiu teema välja, seega ootame, et värskelt küpsenud ilusad stendid annavad meie õpetajatele hoogu ja inspiratsiooni uue metoodilise materjali väljatöötamiseks.

Meil on suur au, et planeeritud koolitus keskkonnateemaliste plakatite kasutamisest kasvas tähtsaks sündmuseks ning stendide avamise lint pidulikult lõikas meie asutuse sõber - Lastemuuseumi Miiamilla juhataja Jane Meresmaa-Roos. Vaata pilte avamisest ja tutvustavast ringkäigust siin.

Interaktiivsed stendid ja plakatid on abiks lastele kinnitada teadmisi keskkonnahoidliku eluviisi teemal ning toovad ökoloogilisi põhimõtteid ka lapsevanemateni. Stendid, mis jäävad igapäevaselt lapsevanemate kõnniteele lasteaia usteni, lubavad neil tutvuda, milliseid väärtusi meie lasteaias lastele kasvatatakse ning millistes argipäevastes tegevustes on võimalik harjumusi muuta, et maailma hoida.

Plakatid on kliimakindlad, et igal uuel õppeaastal neid õppevahendeid saaks kasutada uuesti. Õppeaia Hernehirmutis on paigaldatud õppeaia kõrvale, mis võimaldab siduda plakati sisu ka õppeaia tegevustega ning lähemalt käsitleda säästliku tarbimise teemat. Stendid annavad piltmaterjali ja käed-külge tegevuste võimalusi sellistel teemadel, nagu taimede eluring, oma toidu kasvatamise vajalikkus, toidu ringlus ja kohaliku toidu eelistamine. Elava puu stendi peale on freesitud kohalikke lindude ja lehekujud, plakatid aga lubavad näiteks uurida meie kogukonnas nähtud loomi ja arutada, kuidas neid mitte häirida. Viigerhülje stend räägib meile meretervisest, joogiveest, mikroplastikust, prügi sorteerimisest ja materjalide uuskasutusest. Kõiki neid teemasid läbitakse erineval moel, et lastel püsiks huvi: informatiivsetele skeemidele ja piltidele lisasime nii jooga õpetusi, Bingo, sõnaotsinguid, labürinte ja muid mänge, sõnavalikut viipekeeles, QR-koode temaatilistele multifilmidele ja viiteid töövihikutele ülesannetega. Viigerhülje stendile on lisatud õpetus, kuidas erinevaid meresõlme siduda - juba täna lapsed saavad käed külge panna ja proovida kalamehe- või näiteks paalisõlme siduda.

Tunneme suurt rõõmu, et õuesõpe võimalused on toetatud kaasaegsete lahendustega!