Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Toidupäeva maksumus

 

Toidupäeva maksumus alates 01.05.2023

sõimerühma lapsed    3,40 eurot, millest 3,30 eurot tasub lapsevanem ja 0,10 eurot tasub lasteaed. Tallinna linn katab 2,70 eurot (kehtib Tallinna lastele).
lasteaiarühma lapsed  4,00 eurot, millest 3,90 eurot tasub lapsevanem ja 0,10 eurot tasub lasteaed. Tallinna linn katab 3,00 eurot (kehtib Tallinna lastele).

Alus: Tallinna Liikuri Lasteaia hoolekogu koosoleku 26.04.2023 protokoll nr 
 1-3/2 

Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017 määrusele nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ vastavalt kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

Tallinna Linnavalitsuse 21.12.2022 määrus nr 42 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine" .

Kui laps ei ole Tallinna linna elanik, siis toidutasu- ja muid soodustusi tuleb taotleda oma elukohajärgses omavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas.

 

Viimati muudetud 10.05.2023