Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Toidupäeva maksumus

Toidupäeva maksumus alates 01.05.2021

sõimerühma lapsed     1,54 eurot
lasteaiarühma lapsed  2,05 eurot 
lasteaiarühma (ettevalmistusrühma) lapsed - 2,10 eurot
Alus: Tallinna Liikuri Lasteaia hoolekogu 30.04.2021 koosoleku otsus.
Lasteaia menüüs lõunasöögiks on supp, praad, jook ja õhtul kerge oode. 

Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määruse nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord” § 3 lg 2 alusel.
Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 1,80 eurot (koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.
Määrust rakendatakse 1. septembrist 2017.Viimati muudetud 03.06.2021