Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Töökorraldus

Töökorraldus Tallinna Liikuri Lasteaias lähtub lasteaia põhimäärusest, kodukorrast ja koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 07:00 – 19:00.

Aiarühmad on avatud 7.00-19.00. Sõimerühmad 7.30-18.00. Tasandusrühm 7.00-19.00.

Riigipühadel on lasteaed suletud.

Lasteaia lahtiolekuaega lühendatakse Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra ja lasteaed on avatud kuni 16:00 vastavalt Töölepingu Seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusele

Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Last lasteaeda tuues või viies ei tohi rikkuda teiste laste uneaega, söögikorda või õppe- ja kasvatustegevust.

Lapsevanem tuleb oma lapsele järele hiljemalt 15 minutit enne rühma sulgemist.


Suvel 2023 Tallinna Liikuri Lasteaias kollektiivpuhkust ei ole. (vt. suvine töökorraldus)
Lasteaia personal puhkab graafiku alusel ja lasteaias töötavad suveks moodustatud liitrühmad, kus on koos mitme rühma lapsed. Samuti on lasteaia juhtkonnal õigus teha rühmades töökorralduslikke ümberkorraldusi juhul kui meeskonnaliikmeid on puudu. 

sisse.jpg

Viimati muudetud 28.09.2023