Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Covid-19 leviku tõkestamise plaan

TALLINNA LIIVAKU LASTEAIA COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAAN

Kriisiolukorra lahendamise plaani lisa 1

Kehtestatud direktori 05.11.2021 käskkirjaga nr 1-1/10

Sissejuhatus

COVID-19 leviku tõkestamise plaan on koostatud lasteaia tegevusvalmiduse suurendamiseks ja tööjaotuse selgitamiseks COVID-19 viiruse leviku ajal.

Koroonaviirusega nakatunud inimestel on kõige sagedamini üks või mitu järgmistest sümptomitest: palavik, kuiv köha, väsimus, röga, hingamisraskused, lihas- ja liigesvalu, kurguvalu ja peavalu. Kõige sagedamini esinevad palavik, köha ja hingamisraskused. Siiski, igal koroonaviirusesse nakatunud inimesel võivad olla erinevad sümptomid. Võib olla nakatunud ka nii, et sümptomid on kerged või neid pole üldse ja inimene ise tunneb end täiesti tervena.Haiguse peiteperiood on keskmiselt 5 päeva. See tähendab, et nii palju võib minna aega alates nakkuse saamisest kuni selleni, et inimene hakkab end haigena tundma ja tekivad esimesed sümptomid. Vahepealsel ajal on inimene aga endalegi teadmata teistele nakkus-ohtlik. Enamik inimesi põeb koroonaviirust kergelt, aga eriti vanemaealistel ja kroonilisi haigusi põdevatel inimestel võib haigus kulgeda raskemalt.

Koroonaviiruse leviku tõkestamise olulised ennetusmeetmed lasteaias:

1)    Lasteaias on tagatud üldruumides käte hügieeniks desinfitseerimisvahendid ning tualettruumid on varustatud piisavas koguses kätepesu vahendiga ja paberrätikutega ning kätehügieeni plakatitega. Lapsed, kes tulevad lasteaeda pesevad esimesel võimalusel põhjalikult käed. Käsi tuleb pesta sooja voolava vee ja seebiga vähemalt 20 sekundit. Õpetajad näitavad lastele praktiliselt ette õige kätepesutehnika. 

2)    Kvaliteetse siseõhu piisava tuulutamisega (vähemalt 15 minutit).

3)    Igapäevase märgkoristuse korraldamine ning  puutepindade (ukselingid, lülitid, käsipuud, tualettruumi sisustus ja pinnad jm) puhastamine ja desinfitseerimine nõuetekohaste vahenditega. 

4)    Lastele hügieenireeglite õpetamine: köhimisel ja aevastamisel nina ja suu katmine salvrätiga või selle puudumisel varrukaga (küünarvarre osa). Kasutatud salvrätik visata prügikasti ja pesta käed.

Oluline on hoida inimestevahelised kontaktid minimaalsed. Üritusi kavandades tuleb kaaluda nende vajalikkust ja maandada viiruse leviku riske, korraldades ürituse hajutatult ja väiksemates rühmades. Õppekäike ja ekskursioone on soovitatav korraldada rühmade kaupa. Välisreisid ja rahvusvahelised üritused on soovitatav edasi lükata. Ajakohase info riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiab Välisministeeriumi kodulehelt: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele

5)    Lasteaias käivad vaid terved lapsed ja personal, haigusnähtudega ei tohi lasteaeda tulla. Õpetajatel on õigus saata haigusnähtudega laps koju.

 Lasteaia kriisimeeskonna liikmete kontaktid

Amet

Kontakttelefon

Direktor

Kadri Kõrge-Rosalka

 

5266293

Õppealajuhataja

Karin Mägi

 

58091339

Direktori asendaja majandusalal

Eve Jürlau

 

53476166

 

 

 

 

 

Olulised kontaktid väljaspool lasteaeda

Asutus

Kontakttelefon

Tallinna Haridusameti kantselei

640 4590

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi infotelefon

5690 0353 

või 5690 0340

Koroonaviirusega seotud küsimuste infotelefon

1247

 

Perearsti nõuandetelefon

1220 või 634 663

Terviseamet                       7943500

Teabevahetuse korraldamine

Teabevahetuseks kasutatakse lasteaia kasutuses olevaid kokkulepitud teavitamise kanaleid (Eliis, lasteaia koduleht, Facebook, infotahvlid jm). Lasteaia õppetöö korralduse päevakohane info on infosildina väljas välisuksel.

Teabevahetuse korraldab Tallinna Liivaku Lasteaia direktor Kadri Kõrge-Rosalka. Direktor koos kriisimeeskonnaga otsustab info liikumise (kellele, millises formaadis ja kes edastab) ning sõnastab põhisõnumid ja tegevusprioriteedid. Direktor koostab, edastab ja vahendab infot lähtudes riiklikest ja linna kesksetest suunistest. Sõnumite edastamisel on oluline selgus, lihtsus, ajakohasus ja nähtavus.

Meediapäringutele vastab ainult lasteaia direktor, kes annab pidajaga või Terviseametiga kooskõlastatud infot. Enne meediasuhtlust teavitab direktor oma asutuse meediasuhtlusest (intervjuud, kajastused, ajakirjanike päringud) haridusameti kontaktisikut – Pirgit Pedaja, e-posti aadressil pirgit.pedaja@tallinnlv.ee või telefonil 5663 2941. COVID-19 haigusjuhtumite korral teavitab direktor kindlasti ka haridusametit.

Lapse või töötaja haigestumine

 • Lasteaias on eraldatud ruum, kuhu vajadusel haiguskahtlusega lapsi isoleerida. Ruumis olevate esemete pinnad, ruumi põrand ja seinad peavad olema kergesti puhastatavad ja desinfitseeritavad.
 • Kui lapsel avalduvad lasteaias viibimise ajal respiratoorsed sümptomid (köha, palavik, nohu vm), siis tuleb laps isoleerida, et haiguskahtlusega lapsega kokku puutuvate inimeste arv viia miinimumini. Isoleeritud lapsele peab olema tagatud järelevalve kuni vanem lapsele järele tuleb. Kui lapse terviseseisund enne vanema kohale jõudmist silmnähtavalt halveneb, helistada 112.
 • Lasteaias haigestunud töötaja peab COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks ette panema kaitsemaski, teavitama haigestumisest juhtkonda ja tegema kiirtesti ning lahkuma esimesel võimalusel lasteaiast.
 • Positiivse kiirtesti tulemuse korral tuleb konsulteerida perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile ning käituda vastavalt juhistele.
 • Laps või töötaja võib lasteaeda naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks.
 • Lapsevanem, lasteaia töötaja või Terviseamet teavitab lasteaeda, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust.
 • Direktor teavitab juhtunust selle rühma liikmeid ja vanemaid. Teavituse koostamisel tuleb olla delikaatne, mainimata haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.

Karantiinireeglid

Lähikontaktsena peavad karantiini jääma:

 • haigustunnustega inimesed;
 • positiivse kiirtesti tulemuse saanud inimesed kuni PCR-testi tulemuse teadasaamiseni;
 • inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus;

Lähikontaktsena ei pea karantiini jääma haigustunnusteta:

 • lasteaialapsed, kelle lähikontakt toimus lasteaias ja kes osalevad

pärast lähikontakti 10 päeva vältel üksnes õppe- ja kasvatustegevuses, mitte huvihariduses jm;

 • inimesed, kelle vaktsineerimiskuur on lõpetatud, st et neil on kehtiv COVIDtõend;
 • inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul koroonahaiguse läbi põdenud ning kelle arst on terveks tunnistanud;
 • inimesed, kes on haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini ning saavutanud maksimaalse kaitse;
 • inimesed, kes on pärast esimest vaktsiinidoosi haigestunud koroonahaigusesse ning kelle arst on terveks tunnistanud.

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel otsustab nakkushaiguse epideemilisest levikust tuleneva ohu üle Terviseamet talle laekuvate andmete alusel. Kui haridusasutuse piirkonnas on tuvastatud kohapealne COVID-19 levik, annab tegutsemissuuniseid Terviseamet, lähtudes piirkonna epidemioloogilisest olukorrast.

Terviseametil on lisaks haridusasutuste ajutisele sulgemisele õigus nõuda desinfektsiooni või puhastuse läbiviimist ning inimeste tervise-uuringute korraldamist ja nakkushaiguse diagnoosimist.

Sama seadus ütleb, et lasteaia pidaja võib ajutiselt sulgeda enda juhitava asutuse, kooskõlastades selle Terviseametiga.

Tallinna koroonaviiruse leviku kolme stsenaariumi objektiivsed kriteeriumid

Tallinna ülelinnalise koroonaviiruse leviku tõkes-tamise tegevuskava koostamise kolme stsenaari-umi aluseks on võetud objektiivsed kriteeriumid. Stsenaariumiga seotud tegevuste rakendamisel peab olema realiseerunud vähemalt üks kriteerium, mille alusel tehakse vajalik otsus.

Rohelise stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid:
Koroonaviirus levib kogukonnas üksikute teadaolevate päritoluga juhtumitena, kuid säilib laiema leviku risk. Eesmärk on vältida viiruse levikut Tallinnas, et ei peaks kehtestama piiranguid.

Kollase stsenaarium realiseerumise kriteeriumid:
Tallinnas on nakatumise levik ka väljaspool koldeid ning nakatumiste koguarv kasvab kiirelt. Eesmärk on vätida ulatuslike piiranguid.

Punase stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid:
Kogukonnas on nakatumine väga laialt levinud ning nakatumiste koguarv kasvab väga kiirelt. Eesmärk on võimalikult kiiresti ühiskond taas avada.


Koroonaviiruse leviku kolm stsenaariumi ja õppetöö korraldamine Tallinna Liivaku Lasteaias

Roheline stsenaarium

Viiruse levik on kontrolli all, lisanduvate nakatunute hulk ööpäevas on madal. Lasteaiad on avatud, toimub tavapärane õppetöö. Järgitakse üldisi hügieenireegleid ja võimalusel hajutamise nõudeid.

Kollane stsenaarium

Lasteaed on avatud, kuid töötab rühmapõhiselt, rühmade vahel välditakse kontakte. Lasteaias olevad saalid, spordiruumid on jätkuvalt kasutuses, kuid tegevuste vahel on 10 minutilised pausid ruumi tuulutamiseks.

Punane stsenaarium

Lasteaed on avatud, kuid töötab rühmapõhiselt, rühmade vahel välditakse kontakte. Lasteaias olevad saalid, spordiruumid jms ruumid ei tohi olla ühiskasutuses. Muusikatunnid ja liikumistegevused toimuvad õues või rühmaruumis, et piirata ruumide ristkasutust ja minimeerida kontakte. Huvitegevust ei toimu.

Vastavalt olukorrale võib olla eri stsenaarium rakendamisel ülelinnaliselt või konkreetses asutuses või konkreetses rühmas.

 Tegevuskava

 


 

Roheline stsenaarium

Kollane stsenaarium

Punane stsenaarium

Juhtimine, reeglid kriisiolukorras

Direktor koos juhtkonnaga hindab lähtuvalt olukorrast riske ja vajadust kokku kutsuda kriisimeeskond.

Kriisimeeskond vaatab üle asutuse kriisiplaani (sh töökorraldus, infoliikumine, asendamine jm) ja vajadusel ajakohastab seda lähtuvalt nakkusohust ning paneb paika vastutuse hierarhia (rollid).

Direktor kutsub kokku kriisimeeskonna.

Kriisimeeskonna koosolekud toimuvad vajaduspõhiselt asutuses või veebikoosolekutena.

Kriisimeeskond otsustab info liikumise, töökorralduse ning millised tööülesanded on prioriteetsed lähtuvalt riiklikest ja linna korraldustest.

 

 

 

Kriisimeeskonna koosolekud toimuvad igapäevaselt.

Kriisimeeskond jagab infot ning määrab tööülesandeid lähtuvalt riiklikest ja linna korraldustest.

Personal (töötamine,
koolitus, asendused, riskirühmad ja teenuse tagamine jne)

Terviseameti soovituste  järgimine.

Asutuses kinnitatud kriisiplaani järgimine (asendamine, info liikumine) 

Karantiini jäämine vastavalt Terviseameti infole.

Puuduvat õpetajat asendab vaktsineeritud või Covid-19 läbipõdenud teine õpetaja, liikumis- või muusikaõpetaja, õppealajuhataja, logopeed.

Lasteaias Covid-19 juhtumi korral rakendub automaatselt kollane stsenaarium vähemalt 10 päevaks.

 

 

Koosolekud/nõupida-mised toimuvad suures saalis, inimesed on hajutatult

Vaktsineerimata töötajad teevad 1x nädalas kiirtesti.

Koolitustel osaletakse võimalusel veebipõhiselt.

Puuduvat õpetajat asendab vaktsineeritud või Covid-19 läbipõdenud teine õpetaja, liikumis- või muusikaõpetaja, õppealajuhataja, logopeed.

Karantiinirühmas töötavad inimesed kannavad üldruumides kaitsemasake.

Kaitsemaskide kandmine ükdruumides on soovituslik.

Karantiini jäämine vastavalt Terviseameti infole.

 Koosolekud/nõupidamised toimuvad veebipõhiselt.

Koolitused tühistatakse või osaletakse veebi-põhiselt.

Vaktsineerimata töötajad teevad 1x nädalas kiirtesti.

Puuduvat õpetajat asendab vaktsineeritud või Covid-19 läbipõdenud teine õpetaja, liikumis- või muusikaõpetaja, õppealajuhataja, logopeed.

Karantiinirühmas töötavad inimesed kannavad üldruumides kaitsemasake.

Kaitsemaskide kandmine üldruumides on kohustuslik

Karantiini jäämine vastavalt Terviseameti infole.

Õppetöö korraldus

Lasteaia õppetöös osalevad vaid terved lapsed ja töötajad. Kui laps on haige, siis on õpetajal õigus laps koju saata. 

Kui rühmas on kinnitatud Covid-19 juhtum, siis on rühm vähemalt 10 päeva karantiinis – haigustunnusteta lapsed ja töötajad tegutsevad teistest eraldatult. Liikumis -ja muusikategevused toimuvad rühmaruumis või õues.

Covid-19 kolde tekkimisel tegutseb lasteaed vastavalt Terviseameti juhistele

Lasteaedades toimub laste vastuvõtmine ja üleandmine õues, halva ilma või erijuhtumite korral välisuksel või eeskojas. Lapsevanematel ja teistel mitte lasteaia personali hulka kuuluvatel isikutel on soovitav viibida lasteaia territooriumil võimalikult lühikesel ajavahemikul.

Õpetajatel tuleb selgitada lastele hügieenireegleid ja miks on oluline teistega distantsi hoida ning näidata ette, kuidas käsi õigesti pesta.

Lasteaia õppetöö korraldus on tavapärane, personal jälgib ennetavate meetmetena esmatähtsate hügieeninõuete täitmist ja Terviseameti soovituste järgimist. 

Ühiskasutatavate ruumide (saal, spordiruum vm) kasutamisel tagab personal puhveraja puhastamiseks ja tuulutamiseks (vähemalt 10 minutit).

 

 

 

 

Lasteaia õppetöö korraldus on paindlik, et tagada esmatähtsate hügieeninõuete ning riiklike ja linna piirangute täitmine.

Lasteaed töötab rühmapõhiselt, rühmade vahel välditakse kontakte.

Ühiskasutatavate ruumide (saal, spordiruum vm) kasutamisel tagab personal puhveraja puhastamiseks ja tuulutamiseks  (vähemalt 10 minutit).

Lapsed viibivad võimalikult palju värskes õhus (õuesõpe).Õues tuleb jälgida, et kontaktid piirduksid oma rühma lastega.

 

Huvitegevus toimub rühmapõhiselt

 

Lasteaed lähtub õppetöö korraldamisel VV  korraldustest.

Lasteaed on avatud vajaduspõhiselt.

Lasteaed töötab rühmapõhiselt.

Ei kasutata ühiskasutatavaid ruume, muusikatunnid ja liikumistegevused toimuvad rühmaruumis või õues.

Huvihariduse teenust ei osutata.   

Mänguväljak on avatud vaid oma lasteaias kohalolevatele lastele.  

Toitlustamise korraldus

Toidu valmistamisel ja jagamisel järgivad toitlustajad kõiki tervisekaitsenõudeid.

Toitlustamisel puhastatakse ja desinfitseerida kõiki sagedasti puudutatavaid ja toiduga kokku puutuvaid pindu tavapärasest sagedamini.

Lasteaias toimub söömine oma rühmaruumis ja õpetajad jälgivad, et söömisel lapsed ei kasutaks teiste laste joogitopsi, lusikat jm söögiriistu.

 

Lasteaias toimub söömine oma rühmaruumis ja õpetajad jälgivad, et söömisel lapsed ei kasutaks teiste laste joogitopsi, lusikat jm söögiriistu.

Lasteaias toimub söömine oma rühmaruumis ja õpetajad jälgivad, et söömisel lapsed ei kasutaks teiste laste joogitopsi, lusikat jm söögiriistu.

IKT vahendid, keskkonnad

Lasteaed kaardistab oma IKT vahendite (sh veebikaamerate ja mikrofonide) olemasolu veebikoosolekute, veebi-tundide korraldamiseks ja ressursid nende hankimiseks, küsides vajadusel nõu Haridusametist või linna IT teenistusest. 

Lasteaed teavitab Haridusametit või linna IT teenistust täiendavate ressursside vajadusest.

 

Lasteaed kasutab suhtlemisel eelistatult MS Teamsi piiranguteta ja turvaliste veebikõnede tegemiseks ja taotleb linna IT teenistuselt vajalikke vahendeid. Zoomi litsentsi ostmise vajaduse otsustab iga lasteaed ise, vajadusel esitab taotluse litsentsi ostmiseks haridusametile.

Lasteaed teavitab Haridusametit või linna IT teenistust täiendavate ressursside vajadusest.

 

Hügieen ja isikukaitseva-hendid

 

 

Lasteaed järgib töötajate ja laste tervise kaitseks esmatähtsaid hügieeninõudeid     (käte hügieen, distantsi hoidmine, ruumide piisav tuulutamine ning pindade sage ja tõhus puhastamine)

Lasteaia direktor tagab asutuses käte hügieeni võimalused (käte pesu ja antiseptika).

Lasteaia direktor määrab IKV osas vastutavaks isikuks Eve Jürlau

Haridusasutuse IKV kontaktisik korraldab IKV vahendite tellimise ning töötajatele IKV jaotamise ja kasutamise juhenda-mise.

Lasteaia töötajad kasutavad isikukaitsevahendeid (visiir/kaitsemask) vastavalt linna IKV standardile  ning vastutavad neile väljastatud visiiride puhastamise / desinfitseerimise eest.

Viirusega saastunud kaitsemaskid, -kindad vm IKV utiliseeritakse nõuetekohaselt.

 

Haldus ja korrashoid (hoone kasutamine ja selle hügieen jms)

 

 

 

Lasteaia direktor tagab, et lasteaias on olemas vahendid pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. NB! Pesemis- ja desinfitseerimisvahendeid tuleb hoida lukustatud kapis või ruumis.

Personali tualettruumid on varustatud piisavas koguses kätepesuvahendiga ning on paigaldatud jalaga avatavad jäätmekonteinerid ja käte kuivatamiseks ühekordsed paberrätikud.

Ruume tuulutatakse regulaarselt (vähemalt 2x päevas minimaalselt 15 minutit korraga), et tagada piisav ventilatsioon.
Igapäevaselt teostatakse ruumide märgkoristust. Puhastatakse ukselingid, lülitid, toolide selja- ja käetoed, lauad jmt ning tualettruumis sisustus ja pinnad nõuetekohaste pesemis- ja desinfitseerimisvahenditega.
Mööblit, riiuleid, radiaatoreid puhastatakse kaks korda nädalas.
Mänguasju pestakse vastavalt määrdumisele ja vähemalt korra nädalas.
Koristamisel kasutatakse ühekordseid kummikindaid, et kaitsta ennast kasutatavate puhastusvahendite ja pindadel oleva võimaliku saastuse eest.

Koristustarvikud puhastatakse hoolikalt iga koristuskorra lõpus.

COVID-19 lisamaterjalid

Viimati muudetud 09.11.2021