Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaiast lahkumine

Lasteaiast lahkumine

Laste väljaarvamist lasteaiast reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord". Määruse tekst. 
Lapse kustutamiseks lasteaiast on kolm võimalust:

  • lapsevanema soovil
  • võlglase kustutamine lasteaia direktori poolt
  • koolikohuslase kustutamine lasteaia direktori poolt.
Direktor arvab lasteaiast välja koolikohustusliku lapse koolikohustuslikkuse tekkimisele eelneval päeval, 31. augustil, kusjuures sellel päeval on laps veel lasteaia nimekirjas ja võib olla lasteaias.
Koolikohustuslik laps jääb lasteaia nimekirja, kui Haridus- ja Noorteameti (HARNO) Rajaleidja keskuse kooliväline nõustamismeeskond on lapsevanema taotluse alusel andnud soovituse lapse koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks ning soovitanud alushariduse omandamise jätkamist meie lasteaias. 
 
Direktor algatab lapse väljaarvamise lapsevanema võlgnevuse korral, kui lasteaiatasu maksmise tähtajast on möödunud üks kuu.
 
Lapsevanem algatab lapse väljaarvamise lasteaia nimekirjast, kui soovib oma lapse lasteaiast ära võtta enne lapse koolikohustuse tekkimist, so enne 1. septembrit sellel aastal, kui laps saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.
Lapsevanemal on õigus laps lasteaiast ära võtta oma soovil igal ajal, igas vanuses ja igasugusel põhjusel, kuid lapse kustutamiseks lasteaia nimekirjast tuleb lasteaia direktorile esitada eelnevalt sellekohane avaldus
 
Oluline on teada seoses lapse lasteaiast väljaarvamisega: 
  • kuni lapse kustutamiseni lasteaia nimekirjast tasub lapsevanem kohatasu;
  • lasteaia nimekirjast kustutatud last ei saa panna tagasi lasteaia järjekorda endisele kohale. Järjekorda panekuks tuleb esitada uus taotlus;
  • lasteaia nimekirjast kustutatud lapsele ei tagata lasteaiakohta mõnel järgmisel aastal. Laps võib saada uuesti koha järjekorra saabudes või vaba koha olemasolul;
  • seoses võlaga kustutatud last ei võeta võla tasumiseni ka teistesse Tallinna lasteaedadesse.

Abiks avalduse vormistamisel (lisatud vanemate soovil)
Avaldus võib olla kirjutatud kas arvutis või käsikirjas.
Arvutis kirjutatud avalduse võib allkirjastada digitaalselt ja edastada lasteaia direktorile meilitsi või allkirjastada käsitsi ja esitada paberil. Käsitsi kirjutatud avaldus esitatakse paberil.
Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem Tallinna Liivaku Lasteaia direktorile avalduse kas isiklikult või meilitsi aadressil [email protected]
Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga ja tema andmed kustutakse Tallinna hariduse infosüsteemist.

Viimati muudetud 22.05.2024