Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Liivaku Lasteaia kriisiplaan

Liivaku Lasteaia kriisiplaan

 


Liivaku lasteaia kriisiplaan on koostatud lasteaia tegevusvalmiduse suurendamiseks ja tööjaotuse selgitamiseks võimaliku kriisiolukorra tekkides.


Olulised kontaktid väljaspool lasteaeda:

Asutus

Kontakttelefon

Tallinna Haridusameti kantselei

640 4590

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi infotelefon

5690 0353 

või 5690 0340

Koroonaviirusega seotud küsimuste infotelefon

1247

 

Perearsti nõuandetelefon

1220 või 634 663

Terviseamet                       794 3500

Teabevahetuse korraldamine

Teabevahetuseks kasutatakse lasteaia kasutuses olevaid kokkulepitud teavitamise kanaleid (Eliis, Facebook, infotahvlid, lasteaia koduleht). Lasteaia õppetöö korralduse päevakohane info on kriisiolukorras infosildina väljas välisuksel.

Teabevahetuse korraldab Tallinna Liivaku Lasteaia direktor koos kriisimeeskonnaga, kes otsustab info liikumise (kellele, millises formaadis ja kes edastab) ning sõnastab põhisõnumid ja tegevusprioriteedid. Direktor koostab, edastab ja vahendab infot lähtudes riiklikest ja linna kesksetest suunistest. Sõnumite edastamisel on oluline selgus, lihtsus, ajakohasus ja nähtavus.

Meediapäringutele vastab ainult lasteaia direktor, kes annab pidajaga või Terviseametiga kooskõlastatud infot. Enne meediasuhtlust teavitab direktor oma asutuse meediasuhtlusest (intervjuud, kajastused, ajakirjanike päringud) haridusameti kontaktisikut – Pirgit Pedaja, e-posti aadressil [email protected] või telefonil 5663 2941.
 

Lapse või töötaja haigestumine

  • Lasteaias on eraldatud ruum, kuhu vajadusel haiguskahtlusega lapsi isoleerida. Ruumis olevate esemete pinnad, ruumi põrand ja seinad on kergesti puhastatavad ja desinfitseeritavad.
  • Kui lapsel avalduvad lasteaias viibimise ajal respiratoorsed sümptomid (köha, palavik, nohu vms), siis tuleb laps isoleerida, et haiguskahtlusega lapsega kokku puutuvate inimeste arv viia miinimumini. Isoleeritud lapsele peab olema tagatud järelevalve kuni vanem lapsele järele tuleb. Kui lapse terviseseisund enne vanema kohale jõudmist silmnähtavalt halveneb, helistatakse telefonil 112.
  • Lasteaias haigestunud töötaja peab COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks ette panema kaitsemaski, teavitama haigestumisest juhtkonda ja tegema kiirtesti ning lahkuma esimesel võimalusel lasteaiast.
  • Positiivse testi tulemuse korral tuleb konsulteerida perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile ning käituda vastavalt juhistele.
  • Laps või töötaja võib lasteaeda naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks.
  • Lapsevanem või lasteaia töötaja teavitavad lasteaeda, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust.
  • Direktor teavitab juhtunust lähikontaktseid töötajaid ja lapsevanemaid. Teavituse koostamisel ei mainita haigestunu nime, rühma ega muid isikuandmeid.

 

Viimati muudetud 13.03.2024