Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppeaasta eesmärgid

2021/ 2022 õppeaasta eesmärgid

I Laps väärtustab oma lähimat ümbrust, loodust

 • tunneb ümbritsevat loodust
 • suhtub ümbritsevasse hoolivalt ning käitub säästvalt
 • laps teab, kuidas taimede eest hoolitseda, saaki koristada ja kuidas toit lauale jõuab
 • kasutab õppetegevustes erinevaid materjale: looduslikke, taaskasutatavat jm
 • tutvub väärtustega läbi lastekirjanduse, muinasjuttude ja vanasõnade
 • õpib mängides, avastades ja katsetades toas ja õues

II  Laps hoolib tervisest

 • teab, mis on tervisele kasulik : tervislik toitumine, liikumine, hügieen, hammaste hooldus, värske õhk, puhkus
 • teab, mis ohustab tervist
 • tunneb iseennast- kehaosi, toidu teekonda
 • teab liiklusohutusreegleid
 • teab, kuidas käituda õnnetuse korral
 • hoiab puhtust toas ja õues

Viimati muudetud 10.09.2021