Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppetöö korraldus

Õppetöö korraldus      Lasteaia elu aitab süsteemselt, eesmärgistatult ja järjepidevalt korraldada
     arengukava ning õppeaasta tegevuskava.

     Laste õpetamine ja arendamine toimub lasteaia õppekava alusel, jälgides iga lapse
     individuaalsust

     Õppe-ja kasvatustegevust viiakse läbi alljärgnevates valdkondades:

 • Mina ja keskkond
 • Keel ja kõne
 • Matemaatika
 • Kunst
 • Muusika
 • Liikumine

     Kõik need valdkonnad on tihedalt omavahelises seoses ning õpetavad  lapsi osadest
     tervikut looma. Üks valdkond toetab teist ning aitab õpitut kinnistada ja edasi
     arendada.

     Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel lähtume järgmistest põhimõtetest:

 • Turvalisus - päevakava arvestav, eduelamusi pakku
 • Kodulooline – läbi aastaaegade, ümbritseva elu, rahvakultuuri
 • Järjepidev – lähemalt kaugemale, kergemalt raskemale; sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut jälgiv
 • Lastepärasus – õppimine läbi mängu, näitlemise, vaatlemise, uurimise, võrdlemise, katsetamise
 • Individuaalsust arvestav – iga laps on ainulaadne
 • Koostöö – laps, lapsevanem, lasteaia töötaja
 • Õppekava avatus – võimalik muuta 

 

                 

Viimati muudetud 21.02.2024