Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ruumide rent

Vara lühiajalisel kasutusse andmisel ühekordsete ürituste (näitus, etendus, kontsert, spordivõistlus, treening, koosviibimine jne) läbiviimiseks sõlmib haridusasutuse juht „Tunnitasu alusel ühekordseteks üritusteks äriruumide kasutusse andmise lepingu" tüüpvorm kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 07. septembri 2010 käskkirjaga nr1-2/462.  Hinnad kehtestatakse haridusasutuse juhi taotluse alusel Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga.

Tallinna Liivaku Lasteaed rendib saali huviringidele hinnaga 6 eurot 1 tund

Viimati muudetud 24.08.2018