Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Teated

Teated

Tallinlasest lapsevanem, millises koolis Sinu laps oma kooliteed alustab?

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes munitsipaalkoolis. Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras lapse elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove. Tallinna Haridusamet ootab tallinlasest lapsevanema sooviavaldusi kooli valikul 15. märtsini eKooli keskkonnas.

Oluline on, lapsevanem teataks oma eelistuse, kas eesti õppekeelega kool või eesti õppekeelele üleminev kool. Kui mõne kooli läheduses elab rohkem lapsi, kui koolis on õppekohti, siis võidakse arvestada isikute elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.
6-aastaste laste vanematel, kes soovivad oma lapse kooli panna, tuleb kooli määramise taotlusele lisada lasteaia teatis koolivalmiduse kohta.

Kui koolivalikuks on Lasnamäe Põhikool, Tallinna Heleni Kool, Tallinna Kadaka Põhikool, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool, Tallinna Tondi Kool või Ristiku Põhikooli eriklass, saab õppima asuda ainult Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel.

Lapsevanematel, kelle lapsed on 1. märtsiks saanud koolikoha ülelinnalise vastuvõtuga koolis, ei ole vaja taotlust esitada.

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit veebis või meili teel (läheb era- või riigikooli, läheb teise omavalitsuse kooli, läheb välismaale või taotleb koolipikendust).


Lasteaed on kollektiivpuhkuseks suletud 1.-21. juulini 2024

Kohatasu selle aja eest ei võeta.
Lapsevanemad, kes vajavad lasteaia sulgemise ajaks oma lapsele kohta, teatavad sellest korraldatavas küsitluses (kevadepoole), saavad direktoritevahelisel kokkuleppel soovitud ajaks ajutise koha teises Mustamäe lasteaias (Kiikhobu) ning maksavad broneeritava aja eest kohatasu seal.
Kohasoovijail tuleb kirjutada vastavasisuline avaldus kohta võimaldava lasteaia direktorile, plangi saavad kohasoovi avaldanud lapsevanemad meie lasteaiast kevadel.

Töötame suvekuudel, kui on peamine puhkuste periood - juunis, juulis ja augustis, liidetud rühmadena. 
Kõik lapsed on teretulnud!


Uus lapse toidukulu päevamaksumus alates 01.02.2024

Seoses käibemaksu tõusuga on alates 01.02.2024 Tallinna Liivaku Lasteaias uus lapse toidukulu päevamaksumus:
sõimerühmas 2.89
aiarühmas 3.30

Alus: Tallinna Liivaku Lasteaia hoolekogu koosoleku protokoll 23.01.2024 nr 1-3/1.

Seoses sellega, et lapsevanemale, kelle elukoht on rahvastikuregistri alusel Tallinn, hüvitatakse Tallinna Linnavalitsuse 06.12.2023 määruse nr 31 alusel alates 1. jaanuarist 2024 lapse toidukulu päevamaksumusest sõimerühmas 2.75 ja aiarühmas 3.05, jääb tallinlasest lapsevanema kanda alates 1. veebriarist 2024 kolme toidukorra eest päevas:
sõimerühmas 14 senti
aiarühmas 25 senti.

Toidukulu katmist piirmäära ulatuses rakendatakse tallinlastele Tallinna Linnavolikogu määruse "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord" § 4 alusel.

Leping toitlustusteenusele Tallinna Liivaku Lasteaias (loe: ülaltoodud hinnad) kehtib praeguse toitlustajaga OÜ Tüdrukud kuni 31.07.2024.
Toitlustaja leidmiseks alates 1. augustist korraldame hanke II kvartalis.


Teise või enama lasteaias käiva lapse vanematele, kelle elukoht on Tallinnas erineval aadressil

On tehtud muudatusi teise või enama lasteasutuses käiva lapse kohatasu vabastamise tingimustes. Enam ei pea taotlust esitav lapsevanem elama lastega samal aadressil, kuid endiselt kehtib nii lastele kui ka taotluse esitajale katkematult tallinlaseks olemise nõue.Teine muudatus teise või enama lapse kohatasu vabastustel on, et kohatasuvabastused ei lõppe automaatselt ära õppeaastaga, vaid kehtivad kuni lapsed käivad lasteaias. See tähendab, et uut kohatasu vabastuse taotlust ei pea esitama igal õppeaastal uuesti.
Lasteaiast välja astumisel lõpetatakse kohatasu vabastus seitsme päeva pärast juhul, kui laps ei ole teise lasteaeda registreeritud. Seitsme päeva pärast saadetakse välja ka lapsevanemale teade kohatasu vabastuse lõpetamise kohta. Juhul, kui laps registreeritakse teise lasteaeda hiljem kui seitsme päeva jooksul, siis on vanemal võimalus lihtsalt uus taotlus vormistada.
Tallinna Linnavolikogu määrus "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr". 

Viimati muudetud 09.03.2024