Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Uudised

 
 • Rühmade avamine alates 01.08.2022

  Alates 01.08 – 12.08 on avatud:
Nublu- sinna lähevad lisaks Kiikhobu lasteaia lapsed
Mõmmi - sinna lähevad lisaks Lepatriinu ja Mesimummide rühma lapsed
Sipsik- sinna lähevad lisaks Lotte ja Naksitrallide rühma lapsed ja Männikäbi lasteaia lapsed
Tõruke - sinna lähevad lisaks Liblikate rühma lapsed
Õnneseen (valverühm) - sinna lähevad lisaks Helliku rühma lapsed ja Kiikhobu lasteaia lapsed

Olenevalt kohal käivate laste arvust võib toimuda muudatusi laste paigutamisel rühmadesse. 

Alates 15.08 on avatud kõik rühmad, välja arvatud Mesimummid (avatakse 22.08) – lapsed lähevad Õnneseene rühma.

Alates 15.08 tulevad Naksitrallide ja Lotte rühma uued sõimelapsed.

Naksitrallide kooliminevad lapsed lähevad Mõmmi rühma
Lotte kooliminevad lapsed lähevad Sipsiku rühma

 
 • Tallinna Liivaku Lasteaed on kollektiivpuhkusel  20.06 - 15.07.2022

  Sellel perioodil võtab vajadusel lapsed vastu Tallinna Lasteaed Kiikhobu A. H. Tammsaare tee 95
  Sooviavalduse blanketi saamiseks pöörduda Liivaku lasteaia direktori poole ja täidetud blankett tagastada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt
  31. maiks 2022 a.

   

 • Jõulupeod 2021

  14.12   kell 09.45  Helliku rühm
               kell 10.45  Mesimummide rühm NB! Laste haigestumise tõttu, lükkub pidu uude aastasse, toimub
                                  04.01.2022 kell 10.00
               kell 11.40  Liblikate rühm
               kell 17.00  Lotte rühm Rehemetsast
                                    buss väljub kell 16.15

  15.12  kell  09.45  Sipsiku rühm
              kell  11.15  Mõmmi rühm
              kell  17.00  Naksitrallide rühm Rehemetsas, buss väljub kell 16.15

  16.12  kell  10.00  Õnneseene rühm
              kell  11.00  Tõrukese rühm

  17.12  kell  09.45  Lepatriinu rühm
              kell  11.15  Nublu rühm

   

 • Rühmade avamine august 2021           

16. 08 – 19. 08 on AVATUD 9 rühma:

o  Tõrukese rühm – alustavad uued sõimelapsed
                                       kooliminevad lapsed Lepatriinusse

o  Lepatriinu rühm

o  Nublu rühm SULETUD – 8 last Mõmmisse: Henri Simeon, Karlos Robert, Arina,                                                                                                         Orm, Marie, Ines, Hans Johannes, Elis

                                                     9 last Sipsikusse: Joel, Aron, Rico-Josten, Miina Maria                                                                                                         Ada Umi, Mark, Luise, Daisy, Karl Markus

o  Sipsiku rühm

o  Mõmmi rühm

o  Naksitrallide rühm SULETUD – lapsed Lepatriinusse

o  Õnneseene rühm VALVERÜHM– alustavad uued sõimelapsed
                                            kooliminevad lapsed Lottesse

o  Helliku rühm – alustavad uued sõimelapsed
                                   6 last Liblikatesse: Qaayid, Veta-Velena, Ragner, Daniella, Endrju, Aliisa   

o  Mesimummide rühm

o  Liblikate rühm

o  Lotte rühm

Alates 23.08 avatud kõik rühmad

VALVERÜHM on Õnneseen

o  Õnneseene kooliminevad lapsed lähevad Lotte rühma

o  Tõrukese kooliminevad lapsed lähevad Naksitrallide rühma

    Vastavalt laste arvule ja vajadusele võivad rühmades toimuda muutused!

 • Suvine töökorraldus 2021

Lasteaed on suletud töötajate kollektiivpuhkuse ajal 15.07 - 11.08.2021

Seoses rühmapersonali puhkustega töötavad suvel ühendatud rühmad:
 • 14. juuni suletakse Mõmmi rühm, lapsed on jaotatud Tõrukese, Naksitrallide, Nublu ja

                                                                                                            Sipsiku rühma.

 • 21. juunisuletakseLotte rühm, lapsed lähevad Õnneseene rühma

                                            Liblikate rühm, lapsed lähevad Helliku rühma

                                            Lepatriinu rühm, lapsed lähevad Tõrukese rühma

Alates 21.juuni lisanduvad rühmadesse Kiikhobu lasteaia lapsed.


28. juuni - 02. juuli  on avatud 4 rühma:

 • Helliku rühm, kuhu läheb lisaks Liblikate rühm
                                                                     Õnneseene rühm
 • Tõrukese rühm, kuhu läheb lisaks Mõmmi rühm
                                                                         Naksitrallide rühm
 • Mesimummide rühm, kuhu läheb lisaks Lotte rühm
 • Sipsiku rühm, kuhu läheb lisaks Lepatriinu rühm
                                                                      Nublu rühm 

 05. juuli - 14. juuli on avatud 3 rühma:

 • Helliku rühm, kuhu läheb lisaks Liblikate rühm
                                                                    Õnneseene rühm
                                                                    Mesimummide rühm
 • Sipsiku rühm, kuhu läheb lisaks Lepatriinu rühm
                                                                    Nublu rühm
 • Mõmmi rühm, kuhu läheb lisaks  Naksitrallide rühm
                                                                      Tõrukese rühm
                                                                      Lotte rühm 

Vastavalt laste arvule ja vajadusele võivad rühmades toimuda muutused!


 

 • Lasteaed on kollektiivpuhkusel  15.07 - 11.08.2021

  Sellel perioodil võtab vajadusel lapsed vastu Tallinna Lasteaed Kiikhobu A. H. Tammsaare tee 95
  Sooviavalduse blanketi saamiseks pöörduda Liivaku lasteaia direktori poole ja täidetud blankett tagastada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt
  31. maiks 2021 a.


   

 • Huviringid 2020/21 õppeaastal NB! Anname teada kui huviringide töö jätkub!

2020 sügisel alustavad uued huviringid:

Midrimaa huvikool

 • 5 - 7 aastaste poiste ja tüdrukute swingtantsu kool
                 esmaspäeval kell 15.15 - 15.55
                 neljapäeval kell 15.15 - 15.55
                 esimene tund 03.09 tasuta
 • 3 - 4 aastaste poiste ja tüdrukute tantsu eelkool  
                 esmaspäeval kell 16.05 - 16.35
                 neljapäeval kell 16.05 - 16.35
                 esimene tund 03.09 tasuta

Tommy mängukool

  • inglise keel alates 5. eluaastast
         neljapäeval kell 16.15 - 16.55
         esimene tund 10.09 

Tegutsemist jätkavad huviringid:

RKS Leigarid

 • lasteaiarühm 4 - 6 aastased lapsed
        teisipäeval kell 16.50 - 17.30 
        esimene tund 08.09

Kunstiring MTÜ

 • balletiring 
       teisipäeval kell 15.05 - 15.50
       esimene tund 08.09
 • kunstiring
        kolmapäeval kell 15.15 - 16.00
        esimene tund 09.09
 • keraamikaring
        kolmapäeval kell 16.30 - 17.15
        esimene tund 09.09

JK Tallinna Kalev

 • jalgpall 
       neljapäeval 16.45 - 17.15 (nooremad)
                              17.20 - 17.45 (vanemad)
       esimene tund 03.09 

Erahuvikool Ring

  • spordiring
         esmaspäeval  16.30 - 17.00 (nooremad)
                                   17.05 - 17.35 (vanemad)
         reedel  16.15 - 16.45 (nooremad)
                      16.50 - 17.20 (vanemad)

 

 • Toidukulu päevamaksumus alates 01.08.2020

Alates 01.08.17  pakub meie lasteaias toitlustusteenust OÜ Tüdrukud, kes valmistavad toidu kohapeal.

Alates 01. august 2020 on lapse toidukulu päevamaksumuseks:
 Sõimerühmades           1,79 eurot, millest Tallinna linn maksab 1,79 eurot päev
 Aiarühmad (3 - 6a)       2,20 eurot, millest Tallinna linn maksab 2,00 eurot ja lapsevanem 0,20 eurot päev
 Aiarühmad (6 - 7a)       2,24 eurot, millest Tallinna linn maksab 2,00 eurot ja lapsevanem 0,24 eurot päev

(Tallinna Liivaku Lasteaia direktori käskkiri 10.07.2020 nr 2 - 3/17 ja Tallinna Liivaku Lasteaia hoolekogu otsus 10.07.2020 nr 2)

Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust.

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea.

Toitlustamise toetus munitsipaallasteaias
Toidukulu tasumisest vabastatakse täies ulatuses lapsevanema avalduse alusel:

1. vähekindlustatud pere laps juhul, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ning iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast;
2. Tallinna Lastekodus asenduskoduteenusel viibiv ja lasteasutuses käiv laps.

Lapse toidukulu tasumisest vabastamise põhjendatud avaldus esitatakse lasteasutuse direktorile. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka lasteasutuse õpetaja või asenduskodu juhataja.

Viimati muudetud 28.07.2022