Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Projektid

Projektid

Osaleme projektides:
2022.a. taotlesime lisa vahendeid õppeaia edasi arendamiseks Tallinna Keskkonnaametilt, meie taotlus rahuldati ja meie õppeaiad saavad uusi täiendusi.
2021.a. taotlesime lisa vahendeid õppeaia edasi arendamiseks Tallinna Keskkonnaametilt, meie taotlus rahuldatid ja meie õppeaiad on saanud täiendatud.
2020.a. taotlesime vahendeid õppeaia rajamiseks Tallinna Keskkonnaameti poolt pakutavas projektis. Meie taotlus rahuldati ja saime soetada kõik vajamineva õppeaia rajamiseks kõikidesse majadesse.

Räpina Aianduskooli Taimeprojekt "Maasikasõbrad" (Lotted, Sipsikud, Naerulinnud) 2022

Räpina Aianduskooli Projekt “Kurgisõbrad”  (Lotted, Sipsikud, Mõmmikud, Mürakarud, Naerulinnud, Lepatriinud) 2021

Projekti „Iga lapse jaoks on võti“ eesmärk on toetada õpetajate uurimuslikku mõtteviisi ning jagada teadmisi, oskusi ja kogemusi, mis toetavad  laste sotsiaalsete ja eneseregulatsioonioskuste  kujundamist. Projektis osalevad Tallinna Ülikool, Tallinna Haridusamet ja Tallinna kesklinna piirkonna lasteaiad, kellel on pikaajaline koostöökogemus ning kes on erinevate väärtusprojektide  eestvedajad. Loe lisaks https://lapsevoti.weebly.com/   Projekti rahastab SA INNOVE (kevad 2021)

Räpina Aianduskool Projekt “Tomatisõbrad”  2020

Osaleme  IELS rahvusvahelises uuringus (rahvusvaheline alushariduse ja laste heaolu uuring) , Innove 2018

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva raames ellu kutsutud projekti “Igal lapsel oma pill” viidi ellu aastatel 2015-2018 ning selle raames soetati ligi 3000 pilli muusikaharidusasutustele üle Eesti. Tallinna Liivalossi Lasteaeda soetati projekti raames 2 altksülofoni.

EV100 ühiskingitus „Igal lapsel oma pill“ on kantud unistusest, et igal Eestimaa lapsel oleks võimalus õppida pillimängu. Praegune pillipark on paraku suures osas vananenud, kuid uute ostmiseks napib muusikakoolidel ja teistel muusikaõpet pakkuvatel asutustel raha. Maestro Tõnu Kaljuste sõnul on meie muusikatraditsioonide kestmiseks ülioluline, et leitaks raha laste pilliõppeks. Just tema ettepanekust sündis EV100 ühiskingitus „Igal lapsel oma pill“, mille raames soetatakse nelja aasta jooksul muusikaasutustele uusi pille. Jälgitakse, et lapsed üle Eesti saaksid saaksid õppida pillimängu ja kaetud oleksid erinevad pilliliigid. Pillimängu tähtsust lapse elus on raske üle hinnata, sel on oluline roll laste emotsionaalsel harimisel, ilumeele kujundamisel ja loovuse arendamisel. Pillimängu harrastavatest lastest kasvavad uuringute järgi õnnelikud inimesed.

Rohkem infot: https://pill.hooandja.ee/

100pilli

 

Tallinna Liivalossi Lasteaed osaleb Erasmus+ programmi projektis „HOB’s adventure – hands on biodiversity“

Projekti eesmärk:  Projekt toetab Rohelise kooli programmi teemasid „Elurikkus“, „Globaalne kodakondsus“ ja „Tervis ja heaolu“.  Projekt on mõeldud 5-9 aastaste laste ja õpetajatele.

Projekti juhtpartner on MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED, teiseks partneriks Eestist on Lehola Keskkonnahariduskeskus. Muud partnerid on Läti, Sloveenia ja Islandi Eco-schools programmi juhtivad organisatsioonid. Projekti sisuks on praktilise tegevuse ja digiõppe lõimimine toataimede näitel. Ühiselt koostatakse kogumik tegevusjuhistest õpetajatele, milliseid tegevusi ja kuidas võiks selles valdkonnas läbi viia. Koos partneritega Lätist, Sloveeniast ja Islandilt koostatakse 2020. aasta sügiseks 5-9 aastaste laste õpetajatele tööjuhiseid, mis lõimivad praktilise tegevuse ja digiõppe elurikkuse, eeskätt toataimede näitel.

Projekt kestab septembrist 2018 kuni augustini 2020. Selles osaleb Eestist 10 Rohelise kooli programmi kuuluvat kooli ja lasteada:

Pärnu Kuninga tänava Põhikool, Muraste Kool, Jüri Gümnaasium, Tallinna Kuristiku Gümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Rakvere Rohuaia Lasteaed, Pärnu Kesklinna Lasteaed, Tartu Lasteaed Lotte, Tallinna Lehola Lasteaed, Tallinna Liivalossi Lasteaed.

 

Tallinna Liivalossi lasteaed liitus Programmiga “Roheline kool” (Eco-Schools) 2017 aasta septembris

roheline_kool_logo_est2

Programmi juhib Foundation for Environmental Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. Ülemaailmse haardega organisatsioon. FEE erinevate programmidega töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana. Programm on ülemaailmne ja selles osaleb 49 000 kooli 64 maalt.

Programmi tulemusena kasvab maailmas põlvkond põlvkonna järel keskkonnateadlikke inimesi. Nad kannavad programmis omandatut endaga kogu elu ning kasvatavad samas vaimus ka oma järeltulijaid. Programmi juhib Eesti Looduskaitse Selts (ELKS).

Mida programmis osalejad teevad?
Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi:
1.Seitsmest sammust koosnev strateegia
2.Käsitletavad teemad
3.Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud. Osa kriteeriume on FEE poolt, osa töötab iga maa ise välja.
Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse.

Strateegia 7 sammu:

 1. Keskkonnatöörühma moodustamine
 2. Keskkonnaülevaatuse tegemine
 3. Tegevuskava koostamine
 4. Monitooring ja hindamine
 5. Tegevuste sidumine õppekavaga
 6. Teavitamine ja kaasamine
 7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.

Aastas tegeldakse vähemalt kolme teemaga. Üks käsitletavatest teemadest peaks olema, kas kliimamuutused või globaalne kodakondsus, teised võib vabalt valida.
Teemade valik:  Elurikkus ja loodus; Kliimamuutused; Energia; Globaalne kodakondsus; Tervis ja heaolu; Meri ja rannik; Kooliõu; Transport; Prügi ja Jäätmed; Vesi.

Rohkem infot: http://www.tallinn.ee/est/Uudis-Roheline-kool-3

Liivalossi Lasteaia blogiga saad tutvuda siin: https://ecoliivaloss.weebly.com/

Tallinna Liivalossi Lasteaed liitus „Kiusamisest vaba lasteaed“ projektiga 2013 aasta kevadel.

kiusamisest.jpg

Projekt põhineb Taani metoodikal. Projektis osalevad 3-8 aastased lapsed, nende õpetajad, lapsevanemad ning lapsele olulised inimesed.

Projekti eesmärgid:

Tähtis on, et laste vahel tekiks üksteist arvestav ja kaasav kultuur. Lasteaias loodud head suhted laste vahel peaksid kanduma koolikeskkonda. Lasteaiast kooli minnes peaks lastel olema pagas, mille abil saada hakkama erinevate sotsiaalsete suhetega koolis.

Kuna projekt lähtub lastest, siis oluline on see, et kiusamise puhul pole küsimus halbades lastes vaid halbades käitumismudelites. “Kiusamiseks vabaks” projekt keskendub kogu lasterühmale tervikuna.

Projekt toetub neljale põhiväärtusele:

 • sallivus – näha ja aktsepteerida grupis esinevaid erinevusi, kohelda kõiki võrdselt, mitmekesisuse mõistmine nii üksiku lapse kui ka kogu rühma tugevdajana;
 • austus – näidata üles austust teiste vastu, olla hea rühmakaaslane kõikidele, väärtustada erinevusi ja erinevaid isiksusi;
 • hoolivus – väljendada huvi, empaatiat, hoolivust ja abivalmidust teiste laste suhtes, hoolimata nende vanusest;
 • julgus – öelda „aitab“, tõmmata piirid, olla julge ja hea rühmakaaslane, kes reageerib ebaõiglusele

Väikeste lastega ei saa otseselt väärtushinnangutest rääkida, seepärast on välja töötatud sotsiaalsed käitumismudelid. Selleks, et lastele edasi anda sotsiaalseid käitumismudeleid on välja töötatud kindel metoodika (kohver). mis sisaldab erinevaid vahendeid lastele ja õpetajale: väikesed karud kõikidele lastele ja üks suur karu õpetajale, teemakaardid, õpetaja käsiraamat, massaažiraamat, plakat, kleepsud ning nõuande voldik lapsevanematele, kus kirjas 5 olulist nõuannet vanemale.

Projekti sümboliks on SÕBER KARU, kes väljendab turvalisust, hellust ja sõprust. SÕBER KARU annab pinnase koosolemise kultuuri tekkimiseks, karu on osaleja lastekoosolekutel, ta kaitseb, lohutab ning on hea sõber ja lapse „hääletoru“, kui laps ei julge ise rääkida.

5 nõuannet lapsevanemale:

 • julgustage oma lapsi korraldama mängukohtumisi – mängima rühma erinevate lastega;
 • ärge rääkige negatiivselt lasteaias teistest lastest (või nende vanematest);
 • viige sisse seltskondlik sünnipäeva tähistamine;
 • julgustage oma last kaitsma sõpru, kes pole võimelised end ise kaitsma;
 • olge avatud ja positiivne, kui teised vanemad räägivad oma laste probleemidest.

Rohkem infot projekti kohta: www.kiusamisestvabaks.ee

Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga liitusime  2012 aasta detsembris

tervistedendav.png

Lähemalt saate tervist edendavate lasteaedade kohta lugeda siit: Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustik

Kalender “Väärtuste aastaring”

Kalender “Väärtuste aastaring” saab teoks kuue Tallinna kesklinna lasteaia pikaaegse koostöö tulemusena. 2006. aastal alguse saanud koostöös osalevad Komeedi, Päiksesejänku, Liivalossi, Sipsiku, Südamekese ja Endla lasteaed. Varasematel aastatel on koos organiseeritud spordipäevi, tähistatud rahvakalendri tähtpäevi, korraldatud koolitusi.

2014/2015 õppeaastal keskendusime väärtuskasvatusele ja oma lasteaedade väärtuste lahtimõtestamisele. Ja et olulised asjad meelest ei läheks, tekkis meil mõte koostada väärtuste kalender.

Kalendrisse on koondatud meie lasteaedade väärtuste ühisosa. Iga väärtus on leidnud koha lasteaia suurte ja väikeste poolt loodud luuleridades ja mõnusates laste poolt välja öeldud mõtteterades ning illustreeritud laste loodud kollaaži tehnikas fantaasiarikaste piltidega.

Täna on meil olemas hea mõte ja suurepärane materjal kalendri valmistamiseks, kalendri trükkimiseks vajaminevat raha aga kahjuks veel mitte. Seetõttu pöördume Sinu poole HEA INIMENE – aita mõte teoks teha!

Väärtuste aastaringi kalendreid kasutame oma lasteaedade rühmades, kingime partnerlasteaedadele ja iga hooandja saab endale päris oma väärtuste kalendri.

Lähemalt saab projekti kohta vaadata allolevalt lingilt:

http://www.hooandja.ee/projekt/lasteaedade-kalender-vaartuste-aastaring

Viimati muudetud 19.05.2023