Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Vastuvõtt ja väljaarvamine

Lasteaiakohta saab taotelda  iseteeninduskeskkonnas.

Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.  
 

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr.18


Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem direktorile vastava avalduse, mis esitatakse hiljemalt 2 nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani. 

Viimati muudetud 16.08.2023