Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Missioon, visioon, väärtused

Missioon, visioon, väärtused

Missioon
Toetame  koostöös perega lapse igakülgset terviklikku arengut lapsesõbralikus keskkonnas, mis soodustab lapse kasvamist terveks, loovaks ja otsustusvõimeliseks.

Missiooni toetab kogu lapse päev lasteaias - toitlustamine, igapäeva tegevused nii toas kui õues ja üritused ning huvitegevus.

Visioon

Visioonis kajastuvad meie lasteasutuse väljavalitud peamised suunad - milliseks tahame saada, millised on meie unelmad.

Oleme lapsesõbralik ja kaasaegne lasteaed, kuhu tuleb rõõmsa meelega iga suur ja väike, kus tunnevad end turvaliselt ja õnnelikult lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad.

 PÕHIVÄÄRTUSED 

  • TURVALISUS- lasteaia õpi-ja mängukeskkond on lastele ning töökeskkond töötajatele turvaline - nii füüsiline, vaimne kui ka emotsionaalne keskkond. Oskame vältida ohtlikke olukordi, õpetame seda ka lastele.
  • KOOSTÖÖ- lasteaias toimib hea koostöö lastevanematega. Töötajate koostöö  toimib nii rühma kui kogu lasteaia tasandil. Teeme koostööd teiste lasteaedade ja organisatsioonidega.
  • USALDUSVÄÄRSUS- toimivad usalduslikud suhted peredega, mille aluseks on sõbralik ja aus käitumine, tahtmine kuulata ja mõista.
  • SÕBRALIKKUS- lasteaias on üksteist arvestav, heatahtlik, mõistev, abivalmis, empaatiline õhkkond. 
  • TERVIS - väärtustame tervislikke eluviise, tervislikku toitumist, füüsilist aktiivsust, lapse  kasvatamist positiivsuse läbi.
  • LOODUSKASVATUS- avastamine ja uurimuslik õppimine toimub käsikäes looduse ja täiskasvanuga - ise kõike praktiliselt läbi tehes ja kogedes õpib laps samm-sammult mõistma keskkonnaalaseid väärtushinnanguid ning seoseid looduses nii lasteaia õuealal ja kui erinevates looduskeskkondades.

 

Viimati muudetud 21.02.2024