Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta eesmärgid

2023/2024 ÕPPEAASTA EESMÄRGID

Aasta teema:  MINA AVASTAN EESTIT- saan teada traditsioone, kombeid ja vanasõnu  JA MAAILMA- õpin tundma erinevaid rahvaid, nende keeli ja kombeid

Õppe –ja kasvatustegevustes on lapsele loodud võimalused omandada teadmisi, kogemusi Eesti traditsioonidest ning tutvuda eri rahvaste kultuuridega.

Õppe- ja kasvatusprotsess on arendanud lapse õpi-, mängu-, sotsiaalseid-  ja enesekohaseid oskusi läbi väärtuste.

 • Laps väärtustab eesti rahvakultuurile omaseid traditsioone. Laps saab teada, et erinevatel rahvastel on oma kombed ja tähtpäevad, sündmused.
 • Laps on tutvunud liisusalmide ja eesti vanasõnadega, oskab lühitekstiga oma mõtteid väljendada, on rikastunud sõnavara.                                                       
 • Laps tunneb huvi robootikavahendite vastu ning tegevustes on aktiivne osaleja.
 • Laps kogeb tegutsedes, mängides ja aktiivselt liikudes teistega koos tegutsemise rõõmu, arenenud on lapse kehalised oskused ning kujunenud eluterved harjumused.
Eesmärgi saavutamiseks planeeritav:
 • Laste tundeelu rikastamine ning positiivsete elamuste pakkumine igapäevategevustes lastekirjanduse abil – liisusalmide, vanasõnade, muinasjuttude, lavastuste  kasutamine toetamaks laste eetiliste, kõlbeliste ja üldinimlikke põhiväärtuste kujunemist.
 • Teemapäevade läbiviimine- rahvariiete päev, keelepäev, raamatupäev, erinevate kultuuride päev- koostöös vanematega, Muusikapäev, mängude päev, luuletuste lugemisepäev.
 • Osalemine Tallinna üle linnalisel lasteaialaste tantsupeol (23.05) ja laulupeol (31.05)
 • Aiarühmades lastega  väärtuste/ käitumise  rühmaraamatu koostamine ning peredega koostöös raamatupäeva korraldamine .
 • Õpikeskkond toas ja õues on avastamis-ja liikumisrõõmu pakkuv ning uudishimu ergutav. (Õues- seiklusraja kasutamine, pargi õppekäigud erinevatel aastaaegadel; toas-ronimisseina, tasakaalu laudade, tubaste slacline ide kasutamine ) 
 • Linnaruumis- raamatukogus, muuseumis ning looduskeskkonnas- pargis, metsas, rabas, mere ääres õppimine, liikumine ja avastamine.
 • Lastele aktiivse liikumisega tegevuste, ürituste organiseerimine ning läbiviimine (spordipäevad, matkapäevad, õppekäigud, orienteerumine, suusatamine);
 • Taotluse esitamine PRIA le õppekäigu rahastamiseks  Saida farmi 5-7 a lastele;
 • Jätkuv osavõtt Suukooli projektist - juhendatud igapäevase hambapesu korraldamine kolmes aiarühmas.
 • Keskkonnateadlikkuse jätkuv edendamine - linnaaianduse ja õppeaiaga seotud tegevuste ning õuesõppenädalate läbiviimine; taotluse esitamine Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile linnaaianduse õppeaia arendamiseks.
 • SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projektis „AVASTAMISRETK PÄÄSKÜLA RABAS“ osalemine koolieelikutega;
 • Robootikavahendite kasutamine lõimitud õppetegevustes ja üritustel;
 • Koostöö teiste lasteaedadega teema-aasta ürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks (mänguhommikud, matkad, jne )

Viimati muudetud 21.02.2024