Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Riiklik järelvalve

Riiklik järelvalve

Sisehindamine

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 2 on sisehindamine pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitades välja lasteaia tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 1 lõike 2 punktis 2 nimetatud arengukava tegevuskava.

Lasteasutus koostab sisehindamise aruande üks kord kolme õppeaasta jooksul. Aruandes tuuakse välja lasteasutuse tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse lasteasutuse hoolekoguga ja lasteasutuse pidajaga ning aruande kinnitab lasteasutuse direktor.

Tallinna Lille Lasteaia sisehindamise aruanne 2017-2019 on leitav SIIT

Aruanded

Lasteaia tegevusnäitajatega saab tutvuda Eesti Hariduse Infosüsteemis

Riiklik järelvalve

Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutustes Päästeameti Põhja päästekeskus (dokumendiregister).

Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet  Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond.

Tervisekaitse nõuete täitmist asutuses kontrollib Terviseameti Põhja Talitus.

Viimati muudetud 21.02.2024