Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tervisedendus lasteaias

Tervisedendus lasteaias

2015 aasta novembrist on Tallinna Lille Lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku liige.
Täpsemat infot Tervist Edendavate Lasteaedade kohta leiad SIIT

Tallinna Lille La steaia tervisedenduse põhimõttedTerviste edendav lasteaed logo

  • lapse tervise säilitamine ja tugevdamine ning tervislike harjumuste kujundamine
  • lapse arengut soodustav, turvalisust ning emotsionaalset heaolu pakkuv arengu-ja kasvukeskkond  toas ja õuealal
  • lapse kasvamiseks ja arenguks on tagatud tervislik, eakohane toit ning järjepidevalt toimub tervislike toitumisharjumuste kujundamine
  • lapse arengupotentsiaali toetamine;  lapse eneseväärikuse, tunnete ja emotsioonide austamine
  • koostöös lastevanematega lasteaias tervislike eluviiside propageerimine
  • koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel laste ja lasteaia personali tervise nimel

Eesmärgistatud tervisedenduslikud tegevused (sh üritused) on planeeritud nii lasteaia arengukavasse, lasteaia õppekavasse, aasta tegevuskavasse, rühmade tegevuskavadesse. Tervisedenduse temaatika osas lähtuvad rühmade tegevuskavad laste vanusest, eripärast ja individuaalsusest ning on integreeritud erinevate ainevaldkondade vahel. 

Lastega tehtava õppe-ja kasvatustöö peamised suunad on: 

  • liikumisaktiivsuse tõstmine, 
  • tervislik toit ja toitumisharjumused, 
  • emotsionaalse tervise toetamine, 
  • ohutus ja esmaabi.

Liikumisaktiivsuse tõstmine Lastele on loodud erinevad võimalused igakülgseks kehaliseks tegevuseks nii sise- (saalis) kui väliskeskkonnas (õuealal, pargis). Õueala mängu- ja looduskeskkond, liikumiskasvatuse õppeväljak (rattasõiduks) toetab laste liikumisaktiivsust. 2022 sügisest on lasteaias varjualusega rattaparkla. Aastaringselt toimuvad aiarühmade mõlemad liikumistegevused õues- kasutame liikumistegevuste läbiviimiseks ja aktiivseks liikumiseks lasteaia kõrval asuvat Cederhilmi parki. Pidevalt täiendatakse tervisekasvatuse materjale ja liikumistegevuste vahendeid. Alates 2017 a jaanarist on  lasteaia 5-7 aastastel lastel suusaõpeLasteaias on 17 suusakomplekti (saapad, suusad, kepid), et pakkuda lastele talvist lõbusat tegevust.  Suusatunde viiakse läbi kaks korda nädalas liikumisõpetaja juhendamisel, kui ja kuni lumeolud seda lubavad. Laste liikumisharjumusi aiatavad kujunda järjepidevalt õppekäigud/matkad, mis toimuvad igal aastaajal 1 kord. Sügisel lähevad õppekäigule aiarühmade lapsed, aga suvel tuleb kaasa juba ka sõimerühm.  Seega saavad lapsed loodusesse liikuma ja mängima 4 korda õppeaasta jooksul. Lapsed saavad käia Tallinna lähiümbruse erinevates looduskeskkondades - nii rabas, metsas, loodusrajal kui ka mere või jõe, järve ääres. Tavapäraselt liiguvad lapsed matkal kuni 3-5 kilomeetrit.
Õuealal saavad lapsed igapäevaselt sõita ratastega, arvestades liiklemisreegleid  ja ohutusnõudeid (kiiver, õige sõidurida, pikivahe). Igapäevaselt ollakse õues 2 korda päevas sõltumata aastaajast ning aiarühmade liikumistegevused toimuvad õues 2 korda nädalas  aga ka peod  ja (lasteaia Jõulupidu 2019, 2020)  ja teised üritused. Lastele korraldatakse aktiivse liikumisega üritusi, kus tutvustakse erinevaid liikumisvõimalusi: rattasõit, orienteerumine, kettagolf, kepikõnd, jalgpall.

Tervislik toit ja toitumisharjumused Oluliseks peame laste toitumisharjumuste kujundamist. Laste tervislike  toitumisharjumustega harjutamine on järjekindel ning seotud õppe-ja kasvatus-tegevuses teemanädalate ja päevadega. Oluliseks peame, et tegevused (salatitegu, võileiba tegemine, leiva taigna tegu, smuutide tegemised jne) toimuvad läbi ise tegemise kogemuse.  Igakuiselt toimub 1-2 kokandustegevust rühmas. Kaasame ka vanemaid, et luua mitmekesisemaid võimalusi toitumisharjumuste  kujundamisel. Selleks, et laps näeks kuidas ja kust toitu saadakse tegeleme lasteaias ka aiandusega. Meie lasteaia õuealal on juba mitmed aastad igal rühmal oma istutuskast. Istutuskastist saadud saak (sibul, tomat, kurk, redis, till, piparmünt ja herned jne) maitseb lastele hästi. Lapsed hakkavad järjest enam proovima toitu, mis on enda tehtud. Üheks eesmärgiks on ka ehedalt tutvustada toidu teekonda lapse lauale. Lasteaga  on külastatud Saidafarmi, kus esmalt vaadati lehmi, vasikaid ja nende elukohta, aga pärast külastati meiereid ning uuriti kuidas valmivad  piimatooted. Mahetalu külastusega nägid lapsed, kus kasvavad köögiviljad ning kuidas need jõuavad lapse lauale. Õppekäigul Kadarbiku tootmisesse said kahe aiarühma lapsed näha, kuidas köögiviljadest valmivad tööstuslikult erinevaid tervislikud tooted (beebiporgandid, hapukapsas, erinevad mahlad).
Oleme lastega sõlminud kokkuleppe, et söön/maitsen 3 ampsu või nii mitu ampsu kui vanust on. Lasteaia menüüs on  igapäevaselt juur –ja puuviljad. Kasutame toitude valmistamisel eestimaist toodangut - mahlad, moosid; mahe köögiviljad, teraviljatooteid ja piimatooted. 

Ohutus ja esmaabi Oluliseks peame, et lapsed oleksid teadlikud  esmaabi andmisest ja ohutusest. Järjepidevalt toimuvad 5-7 a lastele esmaabi koolitused, et nad teaks kuidas käituda õnnetuse ja abivajamise korral ning oskaks lihtsamaid esmaabi võtteid. Kui laps on osalenud kahel aastal koolitusel, siis ta teab mida teha ninaverejooksuga, kuidas ja kelle käest abi otsida ning sidet haavale panna.  Läbi lõimitud erinevate õppetegevuste, ürituste ja saadud kogemuste on lapsed eakohaselt päris teadlikud tervisele kasulikust ja kahjulikust ning ohutusest.  Abiks on ka mitmed toredad tegelased, kes lasteaeda külastavad - Päästeameti mehedLõvi Leo, Napo, hambaarstiõde. Need üritused aitavad kinnistada ja ilmestada, näitlikustada lastega tehtavat õppe-ja kasvatustööd. 2020 aasta sügisest on lasteaial oma liiklusvanker. Liiklusvankri valmimisele aitasid kaasa: Maanteeamet, Lille lasteaia õpetajad, Ristiku Põhikooli 7.-9.klassi õpilased ja õpetajad, Kohila Vineer. Liiklusvankriga saab õue luua läbimängimiseks erinevaid liiklussituatsioone ning kasutada üritustel kui ka liikumistegevustes. Liiklusvankri sees leiduvaga saab koos lastega rajada õuealale ajutisi liiklusväljakuid, et harjutada või korrata õiget liikluskäitumist nagu tee ületamine, valgusfoor ja selle tuled ning jalgrattaga sõitmine. 

Emotsionaalse tervise toetamine Kõikides aiarühmades toimub „Kiusamisest vaba“ metoodika rakendamine. Õpetajad kinnitavad kiiduväärt mõju metoodika kasutamisel nii laste käitumisele kui ka suhtlemisele eakaaslastega. Lapsed on õppinud julgelt oma arvamust ja soove välja ütlema. Õpetajad tunnevad heameelt, et vanemad osalevad projektis aktiivselt ja toetavalt. Lapsed oskavad järjest paremini eakohaselt järgida käitumisreegleid, kokkulepitud rühmareegleid ja üldtunnustatud käitumisnorme. Juhime laste tähelepanu omavaheliste heade suhete loomisele ja hoidmisele, heatahtlikkusele ning innustame viisakale suhtlemisele igas olukorras. Õpetajad on läbinud Vaikuseminutite koolituse, et õpetada tähelepanu ja meelerahu harjutusi lastele. Harjutused aitavad tulla välja hajevil mõtetest, segavatest emotsioonidest või pinges olekust. Samal ajal areneb oskus paremini keskenduda ja ennast juhtida.

Viimati muudetud 21.02.2024