Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Erivajadustega laps

Erivajadustega laps

Erivajadustega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas või rühma tegevuskavas.

Tallinna Lindakivi Lasteaias on kolm rühma erivajadustega lastele: 2 tasandusrühma ja 1 pervasiivse arenguhäirega laste rühm.

  • Õpetajad hindavad ja analüüsivad õppeaasta alguses kõikide laste arengut. Arenguvaatluste järel tuleb kokku rühma meeskond (õpetajad, liikumis- ja muusikaõpetaja, logopeed).
  • Logopeed hindab ja analüüsib õppeaasta alguses kõikide laste kõne ning selgitab välja kõneravi vajavad lapsed.
  • Kogutud informatsiooni põhjal leitakse erivajadusega lapsele sobiv sekkumisviis.
  • Sõltuvalt    lapse    erivajadusest    nõustavad    pedagoogid    ja    teised    spetsialistid lapsevanemaid.
  • Vastavalt erivajadusele otsib õpetaja lapse arendusviise ning püüab talle luua võimalikult arendava keskkonna.

Erivajadusega lapse koolieelse arengu toetamiseks on vajalik tihe koostöö perekonna, lasteasutuse, kohaliku omavalitsuse, meditsiini-ja psühholoogiateenistuse vahel.

Sotsiaalministeeriumi infomaterjal „Kes aitab ja kuhu pöörduda, kui laps vajab rohkem tuge?“

Viimati muudetud 21.11.2023