Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamine

Tallinna Lindakivi Lasteaia direktor Tamara Krõssina on isik, kes vastutab korruptsiooni ennetamise meetmete eest ja informeerib töötajat tööle asumisel, et antud ametikohaga kaasneb ametiseisund korruptsioonivastase seaduse mõistes (kontaktid: [email protected]; tel. 6327694).

Käskkiri töökohtadest, millega kaasneb ametiseisund ja millega on määratud vastutavad isikud ostumenetluse korraldamisel.

Korruptsiooni ennetamisel lähtutakse Tallinna Haridusameti juhtaja käskkirjaga kinnitatud juhendist.

Korruptsiooni ennetamise õiguslikke aluseid ja vastutust reguleerib korruptsioonivastane seadus.   

Haridusteenuse osutamine on avaliku ülesande täitmine. Korruptsioonivastase seaduse kohaselt on ametiisik füüsiline isik, kellel on avaliku ülesande täitmiseks ametiseisund. 

Tallinna Lindakivi Lasteaia töökohad, millega kaasneb ametiseisund:
  • Majandusjuhataja
  • Õppealajuhataja
  • Laohoidja

Korruptsioonivastase seaduse ja Tallinna Linnavolikogu 21.03.2013 määruse nr 18 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ kohaselt on hallatava asutuse juht kohustatud järgima tegevus- ja toimingupiiranguid ning esitama majanduslike huvide deklaratsiooni.
Vastavalt korruptsioonivastasele seadusele tuleb majanduslike huvide deklaratsioon esitada nelja kuu jooksul ametisse asumisest ning edaspidi  iga aasta 31. maiks. Majanduslike huvide deklaratsioon tuleb täita vastavalt ametiisiku majanduslike huvide deklaratsiooni täitmise juhendile.
Ametiisik kohustub järgima korruptsiooni ennetamise juhendit.
Rohkem infot leiate www.korruptsioon.ee

Viimati muudetud 18.09.2023