Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Misioon, visioon, põhiväärtused

Meie missioon

Tallinna Lindakivi Lasteaed on turvalise ja mitmekülgset arengut pakkuva kasvukeskkonnaga hea mainega lasteaed.

Meie visioon

Tallinna Lindakivi  Lasteaed on lapse vajadustest lähtuv, kõrge õppekvaliteediga haridusasutus, kus professionaalsete ja motiveeritud õpetajate ning perede toetusel kasvab väike inimene terveks, kombekaks ja teadmishimuliseks koolilapseks.

Meie väärtused

TERVIS – väärtustame ja toetame tervislikku eluviisi, tervislikku toitumist ja füüsilist aktiivsust.

AVATUS JA ISIKLIK ARENG – vastuvõtlikkus uutele ideedele, koostöö huvigruppidega (pered, kolleegid, naaberlasteaiad ja koolid, erinevad institutsioonid).

MEESKONNATÖÖ – hea mikrokliima kollektiivis; sõbralik, üksteistmõistev, toetav ning koostööaldis meeskond.

TURVALISUS - meil on soodustav ja arendav turvaline keskkond, mis tagab vaimse ja füüsilise turvatunde.

Viimati muudetud 26.11.2021