Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Misioon, visioon, põhiväärtused

Misioon, visioon, põhiväärtused

Meie missioon

Tallinna Lindakivi on meeskonnatööpõhine, õpirõõmu pakkuv, kaasaegse keskkonna ja väärtusruumiga lasteaed.

Meie visioon
Koostöös peredega toetame laste igakülgset arengut, luues võimalusi, et nendest kasvaksid positiivse ellusuhtumisega inimesed, kes hoiavad oma tervist, väärtustavad elukeskkonda, austavad erinevaid kultuure ning jätkavad edukalt õppimist koolis.

Meie väärtused

  Laps Meeskond Lapsevanem
TERVIS Laps saab aru, et
inimese tervis on
väärtus ja teab, mida
on vaja teha selleks,
et olla terve.
Meeskond väärtustab ja
toetab tervislikku
eluviisi, tervislikku
toitumist ja füüsilist
aktiivsust;
meeskond osaleb tervist
edendavatel üritustel.
Lapsevanem väärtustab ja
toetab tervisliku eluviisi
põhimõtteid, osaleb tervist
edendavatel üritustel.
AVATUS JA
ISIKLIK ARENG
Laps on uudishimulik
ja tunneb õppimisest
rõõmu.
Meeskond on avatud
õppimisele, uutele
ideedele, isiklikule
arengule;
meeskond teeb
koostööd
huvigruppidega.
Lapsevanem osaleb lasteaia
tegevustes;
annab tagasisidet ELIISi
keskkonna kaudu ning
osaleb vestlustel,
koosolekutel ja rahulolu
küsitlustel.
MEESKONNATÖÖ Lapsel on arenenud
suhtlemis- ja
koostööoskused.
Meeskond on sõbralik,
mõistev, toetav ning
koostööaldis;
meeskonnas valitseb
hea mikrokliima.
Lapsevanem teeb koostööd
lasteaiaga oma lapse
toetamiseks ja
mitmekülgseks
arendamiseks.
TURVALISUS Laps teab, kuidas
ohutult käituda;
laps järgib
kokkulepitud
reegleid, oskab
teistega arvestada.
Meeskond loob turvalise
keskkonna;
tagab vaimse ja füüsilise
turvatunde.
Lapsevanem tagab turvalise
keskkonna ning vaimse ja
füüsilise turvatunde
koostöös lasteaiaga.
MITMEKULTUURILISUSE JA
KEELE
VÄÄRTUSTAMINE
Laps mängib
kakskeelses
keskkonnas,
valdab emakeelt
eakohasel tasemel,
tähistab rahvuslikke
tähtpäevi, hindab
eesti ja vene
kultuuripärandit ja
traditsioone.
Meeskond väärtustab
teisi rahvuskultuure ja
keeli; arendab oma eesti
keele oskusi ja tõstab
keeletaset; tagab eesti
keele ja eesti kultuuri
süvendatud õppimist.
Lapsevanem toetab ja
väärtustab eesti kultuuri ja
eesti keelt,
toetab sujuvat üleminekut
eestikeelsele õppele
koostöös õpetajatega.

Viimati muudetud 09.02.2024