Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tervisedendus

Tervise edendamine on protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma tervise üle ning tugevdada seeläbi oma tervist. Laste ja noorte tervis ning heaolu on seotud riigi sotsiaal-, haridus-, tervishoiu- ja majanduspoliitikaga täiskasvanute otsuste, tegevuste ja toimetuleku kaudu.

Eesti Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustik loodi 2000. aastal.tel_logo.jpg

Tallinna Lindakivi Lasteaed on liitunud tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga 2006. aastal.

2008.aastal pälvis meie lasteaed tiitli "Parim tervist edendav lasteaed".

  • Hästi läbi mõeldud tervisedenduslik aastakava ja põhjalik tegevuse analüüs.
  • Turvalise ja tervisliku keskkonna loomine, õppematerjalide väljaandmine.
  • Piirkondliku tervisedendusliku ürituse korraldamine 9-le koolieelsele lasteasutusele.
  • Laste ujumisõpetuse ainekava ja õppevideo koostamine.
  • 5 tervisedendusliku projekti juhtimine, kaasates neisse naaberlasteaedu.
  • Tervisedenduslik töö erivajadusega lastega.

Tervisedenduse ülesanded:

  • Kujundada lastel ettekujutus harmoonilisest seosest inimese ja ümbritseva keskkonna vahel ning vastutustunne tervise hoidmise eest.
  • Tagada lapse emotsionaalne mugavus ning positiivne psühholoogiline enesetunne suhtlemisel eakaaslaste ning täiskasvanutega nii lasteaias kui perekonnas.
  • Jätkata õigete toitumisharjumuste kujundamist. Tutvustada eesti toitumistraditsioone.
  • Aktiviseerida lasteaia töötajate ning lastevanemate motiveerimist laste tervise parendamisega seotud tegevuste organiseerimisel (õpi- ning tegutsemisvajadus).

Tervisedendus meie lasteaias LASTE VANUS
TEGEVUSED 2-3a 3-4a 4-5a 5-6a 6-7a
Laste hommikune
vastuvõtmine õues
- Soojal
aastaajal
Soojal
aastaajal
Soojal
aastaajal
Soojal
aastaajal
Hommik-
võimlemine
iga päev iga päev iga päev iga päev iga päev
3 söögikorda
 
iga päev iga päev iga päev iga päev iga päev
Vitamiinipaus
(puu- või köögiviljad või mahl)
iga päev iga päev iga päev iga päev iga päev
Jalutuskäik 2 korda päevas
60-90 min
2 korda päevas
60-90 min
2 korda päevas
60-90 min
2 korda päevas
60-90 min
2 korda päevas
60-90 min
Liikumis-
tegevused
2 korda nädalas
rühmaruumis
2 korda nädalas
spordisaalis
2 korda nädalas
spordisaalis ja õues
2 korda nädalas
spordisaalis ja õues
2 korda nädalas
spordisaalis ja õues
Ujumine, saun mängud veega 1 kord nädalas
ujulas
1 kord nädalas
ujulas
1 kord nädalas
ujulas
1 kord nädalas
ujulas
Soojendusvõimlemine
peale lõunauinakut
iga päev iga päev iga päev iga päev iga päev
Spordipeod,
vestlused tervisest
- 1 kord kvartalis 1 kord kvartalis 1 kord kvartalis
ning temaatiline nädal
1 kord kvartalis 
ning temaatiline nädal
Individuaalsed liikumis-
ja ujumistegevused
- vajadusel vajadusel vajadusel vajadusel
Hügieenivilumuste
harjutamine
pidevalt pidevalt pidevalt pidevalt pidevalt
Laste kõne uurimine/
korrektsioonitöö (logopeed)
- 1 kord aastas/
pidevalt
1 kord aastas/
pidevalt
1 kord aastas/
​pidevalt
1 kord aastas/
​pidevalt
Kehaline areng pidev jälgimine pidev jälgimine Pidev jälgimine,
testid 1 kord aastas
Pidev jälgimine,
​testid 1 kord aastas
Pidev jälgimine,
​testid 1 kord aastas

Viimati muudetud 17.11.2021