Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tutvustus

Tutvustus

Lasteaia logo

 

Tallinna Lindakivi Lasteaed avati märtsis 1981. aastal Tallinna 156. Lastepäevakodu nime all. Alates 1999. aastast kannab lasteaed nime Tallinna Lindakivi Lasteaed. 2021. aastal tähistab lasteaed oma 40. sünnipäeva.

Lindakivi Lasteaed asub Lasnamäe elamurajoonis. Lasteaed on meie mikrorajoonis kultuur-haridusliku töö keskuseks, kust lapsed ja lastevanemad leiavad endale palju sõpru. Meie lasteaias tegutseb suur ja sõbralik pere, kus valitseb kodune ja lapsekeskne õhkkond.

 

Lasteaias töötab 12 rühma:  sõime-, aia- ja erivajadustega laste rühmad, nendest on 2 tasandusrühma ja 1 pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm.

Õppe- ja kasvatustegevus toimub vene keeles. Ühes rühmas rakendatakse osalise keelekümbluse programmi.

Lasteaias tegutseb professionaalne pedagoogiline meeskond: direktor, õppealajuhataja, 24 rühmaõpetajat, 2 muusikaõpetajat, eesti keele õpetaja, liikumis- ja rütmika õpetaja ning ujumisinstruktor, kes panustavad igapäevaselt laste heaolusse ja arengusse.

Erirühmades laste arengut toetavad ka eripedagoog ja logopeedid. 

Laste heaks töötab meil ka hooliv abipersonal: 12 õpetaja abi, sekretär, infojuht, kokad, koristaja, tehnik ja majahoidja. Tehnilise personali tööd juhib majandusjuhataja.

Meie lasteaia eripäraks on tervisedendus, keskkonnaharidus ja keelekümblus.

Õppe- ja kasvatustegevustes kasutavad õpetajad klassikalist pedagoogikat, eripedagoogikat, Johannes Käisi üldõpetuse põhimõtteid, Hea Alguse ja Maria Montessori pedagoogika elemente ning õues õppe.

Alates 2013. aastast on Lindakivi Lasteaed liitunud Lastekaitse Liidu projektiga Kiusamisest vaba lasteaed.

Alates 2018. aastast Lindakivi Lasteaed osaleb rahvusvahelises projektis Say Hello to the world.

Igal aastal osaleme heategevusprogrammis Märka ja aita.

Alates 2014.a. toimub igaaastane erivajadustega lastele mõeldud muusikafestival "Vikerkaar", mille autoriks on Lindakivi Lasteaia direktor Tamara Krõssina.

 

Viimati muudetud 15.08.2023