Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Linna kinnisasjale servituudi seadmine

Linna kinnisasi koormatakse servituudiga juhul, kui seda näeb ette ehitusprojekt või detailplaneering. Servituudi seadmise täpsed tingimused on toodud Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise korras.