Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Laagna aia taimekastid

 

Maailma suurlinnades, nagu New York või Pariis, aga ka väiksemates keskustes on söögi- ja tarbetaimede kasvatamine linnakeskkonnas aina kasvav trend. Linnaaiaks võib olla kogukonnaaed, kooli õppeaed, mahepõllunduslik peenar linna serval, viljapuuaed linnapargis või üksik kapsavagu tänavanurgal.

Nii ka Tallinnas on linnaaiandus kogumas populaarsust erinevate elanike seas sõltumata nende vanusest, kultuurilisest, keelelisest või sotsiaalsest taustast. Linnaaiad toovad linlasi kokku ühistööks ning loovad uusi, nii sotsiaalseid kui ka ökoloogilisi väärtusi. Nende arengute soodustamiseks toetab Tallinna linn linnaaiandust alates 2018. aastast eraldiseisva tegevus- ja arendussuuna kaudu (loe lähemalt varasematest Tallinna tegevustest linnaaianduse vallas siit). 

Söödav linn logo

Linnaaianduse tegevus eesmärk on: juurutada keskkonnateadlikkust ja rohelist mõtteviisi, luua hariv õpikeskkond, soodustada tervislikku ja aktiivset eluviisi, mitmekesistada avalikku linnaruumi ja soodustada ühistegevust, heanaaberlikkust ja kogukonnatunnet.

Tallinnas jagunevad linnaaiad avatud kogukonnaaedadeks ja munitsipaalasutuste õppeaedadeks. Nende rajamist ja arendamist toetatakse nii rahaliste vahenditega esitatud taotluste alusel kui ka jooksva nõustamise kaudu. Ülevaadet Tallinna kogukonnaaedade ja õppeaedade asukohtadest saab interaktiivselt kaardilt

Kogukonnaaiad on aktiivsete linnakodanike algatusel loodud avatud linnaaiad, kus kasvatatakse ja hoolitsetakse koos selle eest, et jõudu koguks nii porgand kui till, aga ka roheline eluviis ja kogukonnatunne. Tänaseks võib Tallinnas eri linnaosades lugeda kokku 30 kogukonnaaedaLisaks aiandustegevusele peenarde ümber korraldatakse kogukonnaaedades erinevaid keskkonnahariduslike kultuurisündmusi – talguid, kontserte, töötubasid, loenguid ja jutuõhtuid. Tutvu lähemalt kogukonnaaedade tegevusega ja nende toetamise võimalustega siit.

Õppeaiad on Tallinna linna asutuste linnaaiad, mida rajatakse ja hooldatakse peamiselt keskkonnahariduslikel eesmärkidel ning kus viiakse läbi erinevaid õuesõppe tegevusi. Õppeaedu saab leida peamiselt lasteaedades, aga ka koolide, kultuurikeskuste, muuseumite, noortekeskuste, hoolekandeasutuste (nt. tegevus-, pere- ja sotsiaalkeskused, lastekodud) hoovides. Praeguseks on Tallinnas 129 õppeaeda, kus tegevusse oli kaasatud u 22 278 inimest sh. 15 673 last, 1814 asutuse töötaja ja õpetaja, lisaks 3632 lapsevanema ja 1159 vabatahtliku. Tutvu lähemalt õppeaedade tegevusega ja nende toetamise võimalustega siit.

Et suurendada teadlikkust linnaaiandusega tegelemise võimalustest ja nende positiivsetest mõjudes toimuvad regulaarsed avatud sündmused, töötoad, uuringud, kampaaniad ja muu linnaaianduse teavitustegevus. Tutvu linnaaianduse teavitustegevusega lähemalt siit

Linnaaianduse huvilisi koondab sotsiaalmeedias Facebook grupp "Söödav linn TLN", millega saab liituda, et vahetada kogemusi ja teadmisi ning olla kursis linnaaiandusega seotud tegevustest. 

Tallinnas koordineerib linnaaiandusega seotud tegevust projektijuhid, kelle poole saavad pöörduda kõik huvitatud linnaelanikud. 

Maria Derlõš (kogukonnaaedade valdkond)
+372 5110290
maria.derlos@tallinnlv.ee  

Marina Laidla (õppeaedade valdkond)                                                  
+372 513 5779                                           
marina.laidla@tallinnlv.ee                                                                                                                  

                                                                           


La sündmused nanner

Kogukonnaaed banner

õppeaed banner