Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppeaedadest

Õppeaedadest

  Miiamilla õppeaed Õuesõpe ja linnaaiandus on paljudes lasteaedades juba tavapärane õppetöö osa. Nii on näiteks Tallinna Seli Lasteaia lapsed viimased kuus aastat kasvatanud taimi nii aknalaual, avapeenral kui ka kasvuhoones. Söödavate taimede kasvatamine keskkonnahariduslikel eesmärkidel on muutumas Tallinnas aina tavapärasemaks praktikaks.

Tänaseks on paljudes linna asutustes oma õppeaed, kus läbi mitmekesise aiandustegevuse õpitakse tundma linnaloodust ja ümbritsevat maailma üldiselt, juurutatakse rohelist mõtteviisi ja keskkonnateadlikkust ning soodustatakse tervislikku ja aktiivset eluviisi. Linnaaiandus aitab arendada 21. sajandil vajalikke oskusi, nagu ettevõtlikkus, koostöö ja loovus, suunab õpilasi uurimus- ja loovtööprojektidega tegelema ning loob eeldused õuesõppetundide toimumiseks. Linnaaiandust on võimalik lõimida mitme algatusega, nagu rohelise kooli programm või tervist edendavate koolide ja lasteaedade võrgustik.

2018. aasta mais korraldatud küsitlus (osales 11 kooli ja 47 lasteaeda) näitas koolide ja lasteaedade kasvavat huvi linnaaianduse vastu. 2019. aasta jooksul ligi 30 küsitluses osalenut munitsipaalõppeasutust rajasid või arendasid Tallinna toetusel edukalt oma õppeaeda 24 asutust. 

Järgneval hooajal on jätkatud õppeaedade toetamist ja kaasates õppeaedade võrgustikku võimalikult palju Tallinna õppeasutusi. 2020. aastal on  linna toel rajatunud ja arendanud oma õppeaeda 37 erinevat Tallinna munitsipaalasutust, 2021. aastal 62 asutust, 2022. aastal 70, 2023. aastal 81 ja 2024. aastal  juba 90 asutust, peamiselt lasteaiad, aga ka koolid ja huvikoolid, hoolekandeasutused, muuseumid, raamatukogud ja erinevad kultuuriasutused jm. Viie aasta jooksul on rajatud ja arendatud Tallinna toel 164 linnaasutuse ja 17 eralasteaia ja -kooli õppeaeda.  

Tallinna erinevates linna asutustes oli 2021. aastaks juba 100 õppeaeda, kus tegevusse oli kaasatud u 10 800 last ja 840 töötajat, kaasates lisaks ka lapsevanemad ja vabatahtlikud. 2022 a. on Tallinnas 129 tegutsevat õppeaeda, kus tegevusse oli kaasatud u 22 278 inimest sh. 15 673 last, 1814 asutuse töötaja ja õpetaja, lisaks 3632 lapsevanema ja 1159 vabatahtliku. 2022. aastal liitus õppeaedade tegevusega ka Tallinna Sotsiaaltöö keskus, kes omal algatusel rajas kolme aasta jooksul õppeaiad oma 10 üksuses.  2023. aastal tegustes Tallinnas 141 linnaasutuste, 12 eraharidusasutuste ja 6 omal algatusel rajatud õppeaeda ning tegevuses osales u 36 255 inimest (16 228 last, 2418 õpetajat ja asutuse töötajat, 4258 lapsevanemat ja vabatahtlikku, 13 281 koostööpartnerit ja aia külastajat). Programmiga liitus veel 4 Tallinna Sotsiaaltöö keskuse üksuse.  2024. aastast on Tallinnas 164 linnaasutuste, 17 eraharidusasutuste õppeaeda ja 10 omal algatusel loodud aeda. 

Igale õppeaiale on lähenetud individuaalselt arvestades õppeasutuse vajadusi, huvisid ja ruumilist eripära. Nii alustas mõni asutus oma õppeaia rajamist tagasihoidlikumalt ja mõne peenrakastiga. Teine rajas aga mahuka ja innovatiivse taimekasvatus- ja kastmissüsteemil põhineva katuseaia terve koolipere jaoks.

Tagasiside põhjal peetakse linnaaianduse tegevust vajalikuks ja praktiliseks täienduseks õppeprogrammile. 
 

Jälgi linnaaianduse sündmusi Facebook-is "Tallinna linnaasutuste õppeaiad'' 
 

Viimati muudetud 17.06.2024