Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kunst

Kunst

Õppekava LOGO.jpg

Valdkond Kunst

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps: 1) tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest; 2) kujutab isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma kujutlusmaailma; 3) vaatleb, kirjeldab ja kujundab ümbritsevat ja tarbeesemeid; 4) kasutab õpitud voolimis-, joonistamis- ning maalimisvahendeid ja -võtteid; 5) kasutab materjale ja tööriistu ohutult ning sihipäraselt; 6) vaatleb kunstiteoseid ja kirjeldab nähtut.

Valdkonna Kunst sisu: 1) kujutamine ja väljendamine: mõtete, tunnete edasiandmine nähtaval kujul; 2) kujundamine: objektile esteetilise lisaväärtuse andmine; 3) tehnilised oskused: voolimine, joonistamine, maalimine, meisterdamine; 4) kunstiteoste vaatlemine, vestlused kunstiteostest, kunstist.

 

3 aastat

5 aastat

7 aastat

 

Joonistamine

kujundab lihtsamaid vorme

suhtub emotsionaalselt   erinevatele värvidele

laps annab edasi lihtsaid   vorme

eristab ning nimetab värve

oskab õigesti pintslit   hoida

lapsel on hea pintslitõmmete   ning joonte rütm

ilmneb joonistuste   detailiseerimine

erinevate kooskõlade   kasutamine: pintslitõmbed, punktid/täpid, eripaksusega jooned

joonistab ja maalib nii suuri   kui ka väiksemaid detaile

joonistab natuurist

dekoratiivsete mustrite   joonistamine

loob kompositsioonilisi   elemente

segab värve omavahel

ilmneb perspektiivi   edasiandmine

tutvunud maalikunsti   žanridega

 

Voolimine

omab elementaarseid   voolimisvõtteid

oskab ühendada, pressida,   suruda

ilmneb rütmiline voolimine,   voltimine, ühendamine, pressimine, lamendamine

loob kujundeid

anda üle kuju vormi   erinevate võtete abil: näpistamine, voolimine, terviku osa venitamine,   ühendamine

omab osade tugeva ühendamise   oskusi

ilmneb suuruse edasiandmine

ilmneb ilmekus

oskab edasi anda kujutiste   dünaamikat ning staatikat

ühendab väikseid detaile

Aplikatsioon

jaotab laiali

vaheldab

kleebib

sätib

laotab, jagab, vaheldab   ning kleebib erivärvilised kujundid

kujutab tervikut   skemaatiliselt 2-3 osast

kasutab kääre: erineva jämedusega   paberi ribade lõikamine

suurte detailidega   kujundite kleepimine

geomeetrilistest vormidest   ning taimeliste mustrite koostamine

Kollektiivsed ning   individuaalsed tööd. Vormide keerulisemaks muutmine. Dekoratiivne ning   süžeeline aplikatsioon. Väljalõikamise oskuse parendamine.   Sümmeetriline/rebimise tehnikas aplikatsioon. Erinevate materjalide   kasutamine. Loomingulised tööd

 

Konstrueerimine

ilmneb elementaarne   konstrueerimine 2-3 osast

lahendab elementaarseid   konstruktori ülesandeid

muudab konstruktsiooni kõrgust

konstrueerib paberist

konstruktsiooni edasi   andmisel võtab arvesse laiuse ning pikkuse

konstrueerib looduslikust   materjalist ning riide tükkidest

oskab ühendada erinevalt

jagab osadeks

omab jooniste tegemise   oskusi

konstrueerib mänguasju ja   kingitusi

 

Lehekülge haldab:

Valeria Erm, Tallinna Linnamäe Lasteaia direktor
6372 984; [email protected]
 

Viimati muudetud 03.06.2023