Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaiast lahkumine

Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteaia direktorile avalduse, milles märgib lapse LOGO.jpglasteasutusest lahkumise kuupäeva. Lapsevanem on kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.

Kui vanem ei ole tasunud vanema kaetava osa ja/või toidukulu ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning määrab võla tasumise uue tähtaja. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

Koolikohustusliku lapse andmed, kelle vanem ei ole lasteasutuse direktorile esitanud hiljemalt 31. augustiks avaldust lapse lasteaiast väljaarvamise kohta või koolivälise nõustamismeeskonna otsust koolikohustuse edasilükkamise kohta, kustutatakse infosüsteemist.

Lehekülge haldab:

Valeria Erm,
Tallinna Linnamäe Lasteaia direktor
6372 984; direktor@linnamae.edu.ee

Viimati muudetud 03.06.2020