Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Liikumine

Liikumine

Õppekava LOGO.jpg

Valdkond Liikumine

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps: 1) tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu; 2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel; 3) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas; 4) mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele; 5) järgib esmaseid hügieeni- ja ohutusnõudeid.

Valdkonna Liikumine sisu: 1) kehalise kasvatuse alased teadmised: ohutus, enesekontroll ja hügieen; 2) põhiliikumised; 3) liikumismängud; 4) erinevad spordialad; 5) tants ja rütmika.

Eesmärgid vanuseti:

3 aastat

1 kvartal

2 kvartal

3 kvartal

Suvi

KÄIMINE, TASAKAAL

Käib   rivis õpetaja poolt ettenäidatud suunas

Muudab   kõnd jooksuks, jooks kõnniks.

Käib   otse teel (lai.-20 cm,   pikkus – 2-3 m).

Käib   rivis õpetaja juhendusel, muutes suunda.

Astub   pikkade sammudega ette ja küljele.

Käib   käänulise kõnnitee peal (lai,-25-30 cm).

Käib   rivis õpetaja järel, esemetest läbikäimine.

Üleminek   kõnnilt jooksule, jooksult kõnnile.

Käib   nööri peal (otse, ringis, siksakiliselt).

Kõnnib   mööda ringi, käest kinni.

Kõnnib   esemete vahel.

Sammub   üle takistuste.

Kõnnib   paarides, käest kinni.

Kõnnib   pindade peal, üks pind teiselt 10    cm kaugel.

Ülestõusmine   ja allalaskumine (kõrgus 25    cm).

Astub   ühest võrust teise, ringist ringi.

Käib neljakäpakil otsesuunas.

Tõuseb kikivarvastele ja jälle laskub alla   jalapöidade peale.

Astub   kasti pealt kasti peale (kõrgus 10-15 cm).

Käib   laua peal, mis on tõstetud ühe otsaga põrandalt (kõrgus 15-20 cm).

Aeglaselt   pöörleb koha peal.

Kõnnib   erinevas suunas.

Kõnnib   neljakäpakil laua peal.

Kõnnib   võimlemispingi peal.

Käib   sileda laua peal.

Kõnnib   paariti käest kinni.

Tõuseb   kikivarvastele ja  laskub alla   jalapöidade peale.

Kõnnib   võimlemispingi peal neljakäpakil.

Tõuseb   pingi peale, seisab peal, käed kõrval, all.

Aeglaselt   pöörleb ühel kohal.

JOOKS

Jookseb   õpetaja järel ja tema juurde.

Jookseb   õpetajast eemale.

Jookseb   eri suunas, mitte komistades teineteisele.

Püüab   veerevaid esemeid.

Jookseb   kahe joone vahel, sammudes nende peal (kaugus joonte vahel on 25-30 cm).

Jookseb   mööda ringjoont.

Jookseb   aja peale (kaugus 10 m).

Jookseb   katkestamata 30-40 sek. jooksul.

Jookseb   aeglaselt kuni 80 m.

Jookseb   erinevas suunas, teineteise peale komistamata.

HÜPPED

Hüppab   kohal kahe jalaga.

Liigub   kergelt hüpates ettepoole (2 m).

Hüppab,   proovides puudutada eset, mis asub kõrgemal, kui tõstetud käsi.

Hüppab   üle joone, nööri.

Hüppab   üle kahest paralleelsest joonest (kaugus 10-30 cm).

Hüppab   kohalt kahe jalaga võimalikult kaugele.

Hüppab   esemelt alla (kõrgus 10-15    cm).

Jookseb   katkestamata 30-40 sek. jooksul.

Hüppab   kahe jala peal plaksutades.

Hüppab   kahel jalal ette (2 m).

VEERETAMINE, VISKAMINE, PÜÜDMINE

Korjab esemeid, üleviimine ja   asetamine kindla koha peale.

Viskab palli õpetajale kahe käega, püüab õpetaja   poolt visatud palli.

Veeretab palli ühe käega õpetaja poole.

Viskab esemeid kaugele parema ja vasaku käega.

Veeretab palle kahe käega kaare alla.

Veeretab   palle kahe käega teineteisele.

Viskab   palli otse kahe käega alt.

Viskab   palli kahe käega rinna kõrguselt.

Veeretab   palle kahe käega teineteisele.

Viskab   palli otse kahe käega alt.

Viskab   palli kahe käega rinna kõrguselt.

Viskab   esemeid (pallid, liivakotid, käbid jne.) horisontaalselt (kaugus 1 m) parema ja vasaku käega.

RONIMINE

Ronib   neljakäpukil 3-4 m

Ronib   takistuste peale (kõrgus 30-40    cm).

Ronib   üle palgi.

Tõstab   ülakeha lamades kõhuli pingi peal.

Ronib   käsiredeli peal.

Seisab   esemete kõrvale.

Ronib   võru sisse, mis asub vertikaalselt põrandal.

Ronib   tooli jalgade vahel.

Ronib   võimlemisseinale kõige lihtsamal viisil, üles ja alla.

Tõuseb   pingi peale ja astub alla (kõrgus 30-35 cm).

RIVISTAMINE

Õpetaja   abil moodustab ringi.

Moodustab   ringi iseseisvalt (õpetaja abita).

Moodustab   ringi rühmadena.

Rivistab   paaridesse.

Rivistab   paari kaupa.

Seisab   esemete kõrvale.

Seisab   teineteise taga.

Seisab   üksteise taha.

Seisab   üksteise kõrval.

Rivistub   üksteise kõrvale.

5 aastat

1 kvartal

2 kvartal

3 kvartal

Suvi

KÄIMINE, TASAKAAL

Kõnnib.

Kõnnib rivis.

Kõnnib käänulisel   kõnniteel.

Kõnnib kikivarvastel tõstes   puusad kõrgemale.

Kõnnib otsesammumisega.

Kõnnib rivis üksteise   järel.

Kõnnib tavaliselt mööda   ringi.

Kõnnib täites antud   ülesandeid: peatusega, kükitamisega, pööramisega, esemete mööda käimine.

Kõnnib nööri peal.

Käib põlvede tõstmisega   kõrgemale.

Sammub ette ja tahapoole

Käib võimlemispingi peal.

Käib paarides erinevas   suunas .

Kõnnib laua peal (laius 20 cm, pikkus 2-2,5 m).

Pöörab kohal ühele poole,   siis teisele poole.

Käib erinevas suunas.

Kõnnib orienteerudes   õpetajale.

Üritab pääsukest teha.

Kõnnib etteantud ülesandeid   täites: mööda ringi, ussi moodi, peatustega, tempomuutustega.

Kõnnib kaldpinnal.

Pöörab mõlemale poole,   rätikutega, lehvitab lintidega.

Kõnnib paaris.

Tõuseb võimlemispingi   peale, käed üles, vaatab nende peale.

Astub ette ja taha.

Astub üle hüppelati, mis on   põrandal.

Kõnnib põlvetõstmisega.

Kõnnib võimlemispingi   astmel, mis asub põrandal.

JOOKS

Jookseb rivis.

Jookseb platsi ühest äärest   teise.

Jookseb rivis ühest äärest   teise käärulise tee peal (lai.- 25-30 cm, pikkus – 5-6 m).

Jookseb laiali.

Jookseb rivis üksteise   järel.

Jookseb rivis ühest äärest   teise käärulisel teel  (lai.- 25-30 cm, pikkus – 5-6 m).

Jookseb erinevas suunas:   peatusega, ringis, käest kinni, käest lahti.

Jookseb aeglasel tempol   (kuni 160 m).

Jookseb paarides.

Jookseb kiirendusega 15-20 m.

Jookseb esemete vahel.

Jookseb eest ära,   eesjooksjat püüdes.

Jookseb signaali peale määratud   kohale.

Jookseb katkematult 50-60   sek. jooksul.

Jookseb esemete vahel.

Jookseb kiirenduse ja   aeglustusega (tempo muutumisega)

Jookseb kiirendusega.

Jookseb paarides.

Jookseb esemete järgi.

Jookseb peatustega.

HÜPPED

Hüppab kohal energiliselt Hüppab   liikudes otse (2-3 m).

Hüppab ringist ringi.

Hüppab ümber esemete.

Hüppab esemete ümber.

Hüppab üles, saab kätte   esemeid, mis on riputatud kõrgemale laste üles tõstetud kätest.

Hüppab üle 4-6 paralleelse   joone (kaugus 25-30 cm).

Hüppab koha pealt (mitte   vähem kui 40 cm).

Hüppab kahe jalaga esemete   vahel.

Hüppab madalatest esemetest   üle (5 cm).

Hüppab ülesse puudutades   peaga esemeid

Hüppab alla kõrguselt 15-20 cm.

Hüppab ette ja taha.

Keksib parema ja vasaku   jala peal.

Keksib

VEERETAMINE, VISKAMINE, PÜÜDMINE

Veeretab palli kahe käega   teineteisele.

Viskab palli üles.

Viskab palli üles 2-3 korda   korraga, katsudes püüda palli.

Veeretab teineteisele   pallikesi.

Veeretab palli esemete   vahel.

Püüab palli, viskab   täiskasvanu kauguselt 70-100    cm.

Veeretab palli esemete   vahel (kaugus 1,5 m).

Veeretab väikseid palle   (kaugus 2,5 m).

Veeretab palle nööri alla   (laius 50-60 cm).

Viskab esemeid   horisontaalse märgi poole (1,5-2    m) kahe käega alt.

Viskab esemeid   horisontaalse märgi poole (1,5-2    m) rinna kohalt kahe käega.

Viskab esemeid   horisontaalse märgi suunas parema ja vasaku käega (kaugus 1,5-2 m).

Viskab palli vertikaalse   märgi suunas parema ja vasaku käega (kaugus 1-1,5 m), märklaua keskele   kõrgus 1,2 m.

Viskab palli kahe käega pea   tagant.

Viskab suure palli kahe   käega üle nööri.

Viskab väikese palli üle   nööri ühe käega.

Viskab palli kaugele parema   ja vasaku käega (aasta lõpul mitte vähem kui 2,5-5 m).

RONIMINE

Ronib neljakäpukil otse   (kaugus 3-6 m).

Ronib ussikese moodi.

Ronib neljakäpukil esemete   vahel (4-5 eset).

Ronib kaldpinnale.

Ronib nööri alla (kõrgus   40-50 cm).

Ronib pingi alla, tooli   alla otse ja küljetsi.

Ronib esemete alt läbi   (kõrgus 40 cm),   puudutades kätega põrandat.

Ronib üle palgi.

Ronib käsiredelil.

Ronib võimlemisredelil   (kõrgus 1,5 m)

Ronib üle võru, mis asub   vertikaalselt põrandal.

RIVISTAMINE

Rivistub kolonnidesse.

Rivistub ringi.

Rivistub ritta väikeste   rühmadena.

Rivistub õpetaja abiga.

Rivistub ritta   orienteerudes.

Rivistub ritta iseseisvalt.

Rivis leiab oma koha.

Rivis pöörab kohalt.

Liigub reas väikeste   rühmadega.

Liigub rivis terve rühmaga.

SPORDITEGEVUS

Sõidab kolmerattalise   jalgrattaga otse teel.

Rivistub kolmerattalise   jalgrattaga mööda ringi, pöörab vasakule, paremale.

Libiseb jääteel õpetaja   abiga.

Laseb kelguga alla madalast   kelgumäest. Veedab kelgul üksteist.

Sõidab jalgrattaga   (kolmerattaline).

Jalgpall (elemendid).

Sõidab lasteautoga

7 aastat

1 kvartal

2 kvartal

3 kvartal

Suvi

KÄIMINE

Kõnnib kikivarvastel, jalakannal, jalapöia välisküljel.

Kõnnib pikkade sammudega.

Kõnnib poolkükis.

Kõnnib veeretades kikivarbailt jalakannale (sportkõnd).

Kõnnib sammuga   ühele ja teisele poole.

Kõnd sammudes ettepoole kükitamisega.

Kõnnib ülesannetega (plaksutades, vahetada käe asendit –   üles, ette, kõrvale).

Kõnnib viivitusega kikivarbail (kukesamm).

Kõnnib kikivarbail, käed pea taga.

Kõnnib mao moodi.

Kõnnib põlvetõstetega.

Kõnnib kinniste silmadega.

Kõnnib pööretega.

Kõnnib peatustega.

Kõnnib muutes liikumist.

Kõnnib reas üksteise järel.

Kõnnib reas ümberrivistumisega paaridesse.

Kõnnib kinniste silmadega (3-4 m).

Kõnnib selg ees.

Kõnnib 40-50 min. Matk.

TASAKAAL

Pärast jooksu kükitab kikivarbail, käed kõrval.

Kõnnib laua, pingi, palgi peal (laius – 15-20 cm, kõrgus – 30-35 cm, kikivarbail).

Käib võimlemispingi kitsa lati peal.

Võimlemispingi peal seistes tõuseb kikivarbaile ja laskub alla terve jalapöia peale, keerutades ringi.

Kõnnib pingi peal ringipöördega.

Kõnnib pingi peal küljetsi.

Kõnnib nööri peal, asetades ühe jalakanna teise jala   varbale (otse, ringi, murdjoonel).

Kõnnib pingi peal sammudes üle kuubi (kõrgus 20 cm).

Kõnnib pingi peal asetades ja kogudes esemeid.

Kõnnib pingil, veeretades enda ees palli Kõnd pingil   kotikesega peas.

Kõnnib pingi peal, pingi keskel kükitada, kahe käega   kinni hoides.

Jookseb üles ja alla kaldpingil (ülemine ots kõrgusel 35-40 cm).

Kõnnib neljakäpukil.

Kõnnib kuupide peal.

Seisab põrandal ühel jalal, teine jalg taga (pääsuke).

Kõnnib reas ümberrivistumisega paarideks.

Kõnnib kinniste silmadega (3-4 m).

Kõnnib pingi peal teineteisele vastu.

Hüppab pingi peal.

JOOKS

Jookseb reas ükshaaval.

Jookseb kikivarbail.

Jookseb paaris.

Jookseb  põlvetõstetega.

Jookseb esemete vahel.

Jookseb  ümberrivistusega signaali järgi.

Jookseb üle esemete.

Jookseb muutes tempot.

Jookseb ussitaoliselt  esemete vahel, mis on asetatud ühele   joonele, mitte puudutades neid.

Jookseb teiste liikumistega ühenduses.

Jookseb stardist mitmesugustelt algpositsioonidelt   (istudes, kõhuli lamades, selili lamades, põlvedel istudes).

Jookseb lühikeste ja pikkade sammudega.

Jookseb  ülesannete täitmisega.

Jookseb aeglase tempoga (350 m).

Jookseb ussi moodi ühest äärest teise

Jookseb kiirtempol (10 m, 3-4 korda).

Kiirendusjooks (20-30 m, 2 korda).

Jookseb aeglaselt (320 m).

Rühijooks (3 korda 10 m).

Jookseb  jalakandadel

Jooks selg ees.

Jookseb takistustega – ümberjooksmine, ülehüppamine,   ronimine.

Katkematu jooks – 1,5-2 min, keskkiirus 60-100 m.

Jookseb vaheldumiselt kõnniga 2-3 korda 120-200 m.

HÜPPED

Hüppab kahel jalal kohal.

Hüppab kahel jalal kohal: üks jalg ette; teine –   taha; jalad kokku-risti, keksimine.

Muutev paremat ja vasakut jalaga (4-5 m), liigutades ette.

Hüppab  ringpööretega.

Hüppab kahel jalal küljetsi.

Hüppab ette-taha.

Hüppab kitsal teel edasiliikumisega kahe jala peal.

Hüppab üle 5-6 eseme kahel jalal (kõrgus 15-20 cm).

Hüppab kahe jalaga üle 5-6 esemete küljetsi (kõrgus 15-20 cm).

Esemetest ülehüppamine (kõrgus 15-20 cm).

Hüppab edasiliikumisega hoides jalgade vahel esemeid.

 

Hüppab kõrguselt 30 cm määratud kohale.

Hüppab (külggalopp).

Hüppab kõrgusele 30-40 cm hooga (6-8 m).

Hüppab üles ja alla kaldpinnal.

Kaugushüpped 130-150 cm hooga 8 m.

Hüppab võrust võrusse.

Hüppab üle lühikese hüppenööri kahe jalaga.

Hüppe üle võru.

Hüppab üle lühikese hüppenööri kahe jalaga ette   astudes.

Hüppab üle liikumatu hüppenööri.

Hüppab üle liikuva hüppenööri.

Hüppab  edasiliikumisega võimlemispingil.

Hüppab üle nööri küljetsi.

Hüppab üle keerlemishüppenööri, joosta selle alt.

Hüppab üle joone või nööri ühe jalaga ette, paremale,   vasakule, taha.

VEERETAMINE, VISKAMINE, PÜÜDMINE,   LOOPIMINE

Veeretab palli ühe ja kahe käega esemete vahel   (laius – 30-40 cm,   pikkus – 3-4 m).

Põrgatab ja püüab palli kahe käega (10 korda   korraga).

Viskab palli üles ja püüab kahe käega.

Viskab palli üles ja püüab ühe käega (4-6 korda   järjest).

Põrgatab ja püüab palli ühe käega (4-6 korda   korraga).

Viskab palli ühest käest teise.

Viskab palli ülesplaksudega ja püüdmine.

Viskavad palli teineteisele ja püüavad seda seistes ja   istudes: erineval viisil (alt, rinnalt, pea tagant, põrgatamine).

Põrgatab kohal parema ja vasaku käega (10 korda).

Põrgatab liikudes. (5-6 m).

Lööb palli seinalt plaksudega, pöördega,   põrgatab.

Viskab horisontaalse märgi suunas parema ja vasaku   käega (kaugus 3-4 m).

Viskab vertikaalse märgi suunas (kõrgus maalt 2 m).

Viskab palli kõrvpalli korvi.

Raske palli (1 kg) viskamine kahe käega rinnalt, pea   tagant.

Põrgatab liigutades (5-6 m), joostes ette, ringis, mao   moodi.

Oskab loopida liikuva märgi suunas parema ja vasaku käega.

Viskab palli üle võrkpalli võrgu.

RONIMINE

Ronib neljakäpukil 3-4 m, tõukada palli peaga.

Ronib neljakäpukil, tõugata palli pingi peal peaga.

Ronib pingi peal käte abiga.

Ronib kaldsirgel laual.

Liigub edasi käte ja jalgade abiga istudes palli   peal.

Ronib neljakäpukil ussi moodi.

Ronib üle esemete, pingi, palgi.

Ronib nööri, palgi alt (kõrgus 40-50 cm).

Ronib pingi peal küünarnukkidel ja põlvedel.

Roomab kõhuli, pingi alla.

 

Ronib võimlemisseina peale vahelduva sammuga.

Ronib võimlemisseina peale diagonaali mööda.

Ronib köisredelil.

Ronib trossi peal.

Põrgatab liigutades (5-6 m), joostes ette, ringis,   mao moodi.

 

Ronib neljakäpakil mao moodi, põikpuude vahel, redel   seisab küljel.

RIVISTAMINE

Oskab iseseisvalt rivistuda ritta.

Oskab iseseisvalt  rivistuda paarikaupa.

Oskab iseseisvalt rivistada kahte ritta.

Rivistab kahte ja rohkematesse ringidesse.

Rivistab ühest reast kahte.

Ümberrivistamine ühest reast teise (3-4).

Pöörab vasakule ja paremale jalalt jalale   tammudes.

Joondub reas.

Joondub reas –    katkestamine reas, ringis.

SPORDITEGEVUSED

Võrkpall (täispuhutav pall).

„Jalgpall“ (tõugata pall parema ja vasaku jalaga   määratud suunda). Talutada ringi palli esemete ümber; palli väravasse   löömine. Saata pall jalaga teineteisele paaris.

Liugle jääteel pärast jooksu, kükitada ja jälle püsti   tõusta liuglemise ajal.

Teatejooks – jooks stardist mitmesugustelt   algpositsioonidelt.

„Kogred ja haug“ (jooks).

Sulgpall. Tagasi lööma reketiga. Mängida õpetajaga.

Võrkpall. Visata palli teineteisele kahe käega rinnalt.   Harjutada palli visates parema ja vasaku käega. Visata palli kahe käega   rinnalt korvi. Omandada mäng meeskonnas.

 

Lehekülge haldab:

Valeria Erm, Tallinna Linnamäe Lasteaia direktor
6372 984; [email protected]

Viimati muudetud 03.06.2023