Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Roheline kool

Rohelise kooli programm, ingliskeelse nimega Eco-Schools Global, on tuntuim ülemaailmne keskkonnaharidusprogramm õppeasutustele - seal osaleb üle  70 riigi. Programm toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Programmi koordineerib Foundation for Environmental Education (FEE) Taanis, Rohelise kooli programmi eestvedaja Eestis on Tartu loodusmaja. Rohelise kooli programmist saab täpsemalt lugeda siit: https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/

Tallinna Linnamäe Lasteaed liitus rahvusvahelise projektiga "Roheline kool"  2019 aasta detsembril.

Tallinna Linnamäe Lasteaia keskkonnarühma liikmete nimekiri:
Natalja Tihomirova, õppealajuhataja
Tatiana Ivanova, muusikaõpetaja
Jelena Maslennikova, eesti keele õpetaja
Viktoria Gassova, õpetaja/lapsevanem
Irina Žarova, õpetaja
Jelena Muzõtšenko, õpetaja
Jevgenia Petker, eestikeelne õpetaja
Jelena Mjagkova, õpetaja

2020/2021 lasteaiapere keskendub järmistele teemadele:
tervis ja heaolu
elurikkus ja loodus
toit

2021/2022 lasteaiapere keskendub järmistele teemadele:
tervis ja heaolu
kooliõu/õueala
toit

Küsimustik lastele https://docs.google.com/forms/d/1bapXTGZz7e6eZuvR_6jdIa8ggB1iNuJY9GbSA1XZm6I/edit?usp=drive_web

Küsimustik personalile
https://docs.google.com/forms/d/1enppJGC0MH4s5lfnioosWLMDvoUBUx4dlR6TuqngDcc/edit?usp=drive_web

Tallinna Linnamäe Lasteaia keskkonnaülevaatuse kokkuvõtte 2021.a.

Tallinna Linnamäe Lasteaia Rohelise kooli tegevuskava

Tallinna Linnamäe Lasteaia ressursside analüüs

Tallinna Linnamäe Lasteaia keskkonnapõhimõtted 

  • Järgime lasteaia arengukava, õppekava ja tegevuskava
  • Kasutame ressursse (vesi, elekter, paber) säästlikult
  • Osaleme keskkonnahariduslikes projektides
  • Käitume lasteaias ja kodus keskkonnateadlikult
  • Hoiame lasteaia õueala bioloogilist mitmekesisust
  • Hoiame puhtust
  • Sorteerime prügi

2020/2021.õ.a. protokollid:

2021/2022.õ.a. protokollid:

Protkoll nr.1

Protokoll nr.2

Protokoll nr.3

Protokoll nr.4

Protokoll nr.5

Protokoll nr.6

Viimati muudetud 05.05.2022