Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Üldinfo

Üldinfo

Tallinna Linnamäe Lasteaia tutvumisvideo 2022/2023 õ.a.LOGO.jpg

Lasteaeda minek on lapse elus suure tähtsusega muutus.     
Lapse lasteaeda mineku aja otsustavad vanemad. Soovitav, et laps tuleks toime lihtsama eneseteenindamisega (näiteks mõningane riidesse panemise oskus, tassist joomine ja lusika kasutamine). Lapse kohanemist toetab lasteasutuse ja kodu koostöö, vastastikune usaldus ja lugupidamine.

Tallinna Linnamäe Lasteaed toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist. Siin omandab laps ka kooliks ettevalmistava alushariduse.

MISSIOON

Tallinna Linnamäe Lasteaed on hea mainega lapsesõbralik, kaasaaegne ja innovaatiline mängu- ja arenemiskoht lastele.

VISIOON

Tallinna Linnamäe Lasteaed on pidevalt arenev omanäoline lastemaailm, mis on loodud professionaalse personali ja partnerite toetamisel.

PÕHIVÄÄRTUSED

TURVALISUS

  • Hoolivus ja toetamine
  • Lasteaiapere vaimne ja füüsiline tervis
  • Kasvukeskkonna kvaliteet ja ohutus

LAPSEKESKSUS

  • Iga lapse eripära arvestamine
  • Valiku võimalus
  • Innustamine
  • Julgus

KOOSTÖÖ

  • Avatus
  • Usaldusväärsus
  • Innovaatilisus

TÖÖKORRALDUS

Seisuga 1. september 2022 töötab 12 rühma 242 lapsega. Lasteaeda võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastaseid lapsi.

Lasteaias töötavad 3 tasandusrühma hariduslike erivajadustega laste toetamiseks.

Lasteaia koosseisus on 51 töötajat. 

Kollektiivi üheks prioriteetseks töösuunaks on laste tervise tugevdamine ning laste loominguliste võimete arendamine mitmekülgse tegevuse kaudu. Kõik üritused ja ürituste ettevalmistamised toimuvad koostöös lapsevanematega, arvestades nende soove.

PEDAGOOGILISE PERSONALI KOOSSEIS

Lasteaias tegutseb 36-liikmeline pedagoogiline meeskond: direktor, õppealajuhataja, 24 rühmaõpetajat, 4 eestikeelset õpetajat,  muusikaõpetaja, eesti keele õpetaja ning 4 logopeedi.

TEHNILISE PERSONALI KOOSSEIS

Tehnilise personali tööd juhib majandusjuhataja.

Igas rühmas töötab üks õpetaja abi. Lasteaia koristaja ning majahoidja töökohustused on lasteaia hoone ja territooriumi puhtuse hoidmine ning korrashoid.

Toitlustamist korraldab Maritta OÜ. 

 

Lehekülge haldab:

Valeria Erm, Tallinna Linnamäe Lasteaia direktor
6372 984; [email protected] // //

 

Viimati muudetud 26.09.2022