Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Linnaosad

Tallinna linnaosade kaart

Linnaosade veebilehed:

Vaata ka linnaosavalitsuste kontaktandmeid

Kohaliku omavalitsuse ülesannete paremaks täitmiseks on Tallinna linn jaotatud linnaosadeks. Tallinna linn koosneb 8 linnaosast. Linnaosa valitsus on linna ametiasutus, mis täidab talle Tallinna õigusaktide ja tema põhimäärusega pandud ülesandeid linnaosa haldusterritooriumil. Valitsust juhib linnaosa vanem, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus  linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa halduskogu arvamuse. Halduskogu ülesanne on linnaosa valitsusele ja linnavolikogu komisjonidele soovituslike ettepanekute esitamine linnaosa valitsuse töö ja haldusterritooriumi elu paremaks korraldamiseks.

Viimati muudetud 18.07.2022