Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Linnaplaneerimise Ameti arhiiv

Arhiivimaterjalide kohta info saamiseks palun saatke e-kiri arhiiv863@tallinnlv.ee

 

Väljavõtete ja koopiate tegemine linnaplaneerimise ja ehituse arhiivist.
Tallinna Linnavalitsuse korraldusega 03.02.2021 nr. 116 "Tallinna Linnaplaneerimise Ameti teenuste hindade kehtestamine". Linnaplaneerimise Ameti arhiivis (Vabaduse väljak 7) säilitatakse järgmisi materjale:

 1. linna plaanid
 2. endiste kinnistute kaardid
 3. linna geoloogilised kaardid
 4. linna põhivõrgu materjalid
 5. geodeetilised uurimistööd
 6. planeeringute lähteülesanded
 7. üld-ja detailplaneeringud
 8. maadokumendid
 9. projekteerimistingimused
 10. ehitiste, rajatiste, tehnovõrkude projektid (ehitusload)
 11. teostusjoonised
 12. kasutusload (vastuvõtu aktid)