Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

 

Aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn
Telefon 640 4375
E-post [email protected]
Registrikood 75023823
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti veebileht

Ameti juhataja Martin Karro

Kommunikatsioon: arendusosakond
 

Linnakantselei.jpg

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eesmärk on tagada Tallinna elanikele hea elukvaliteet ning turvaline ja puhas linnaruum. Amet kavandab Tallinna linna jätkusuutlikku ja harmoonilist arengut, arvestades olemasoleva linnakeskkonna väärtusi, ning loob eeldused kultuurilise, sotsiaalse, majandusliku ja looduskeskkonna pikaajaliseks ja sidusaks arenguks.
Tööaeg ja vastuvõtt

E       8.15–18.00
T–N 8.15–17.00
R       8.15–16.00

Kui soovid tulla ametniku vastuvõtule, palun lepi kohtumise aeg temaga telefoni või e-posti teel kokku. Kontaktandmed leiad telefoniraamatust ja tööpiirkonna järgi.

Ameti juhataja vastuvõtule eelregistreerimiseks saada e-kiri aadressil [email protected]. Kirjas nimeta pöördumise täpsustavad asjaolud (aadress, teema, kas tegu on poolelioleva menetlusega jne).

Struktuur

Ameti juhataja Martin Karro
Ameti juhatajale otse alluvad töötajad

Arendusosakond

Kantselei

Õigusosakond

Arhiiv

Muinsuskaitse osakond

Ehitusosakond

Järelevalve osakond

Geodeesia ja maakorralduse osakond

Detailplaneeringute teenistus

Ameti ülesanded

Ameti vastuses on järgmised ülesanded:

 • linna ruumiline areng ja planeerimine
 • ehitusjärelevalve ja ehitiste vastuvõtmine
 • maakorraldustoimingud, maamõõtmis- ja geodeesiatööd, katastriüksuse sihtotstarbe määramine
 • geodeetilise põhivõrgu ja linna halduspiiri punktide järelevalve
 • kohanimekorraldus ja aadresside määramine
 • Tallinna vanalinna kui UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud objektiga seonduv
 • Tallinnas asuv kultuuripärand, kultuurimälestiseks tunnistamine ja mälestiste kaitse
 • miljööväärtuslikud hoonestusalad, sh nende kaitse- ja kasutustingimuste määramine
 • mälestiste ning miljööväärtuslikes piirkondades asuvate hoonete ja väärtuslike üksikobjektide ehitusalane nõustamine ja restaureerimistegevuste toetamine
 • ehitusvaldkonna lubade ja projekteerimistingimuste menetlused
 • mälestistel, nende kaitsevööndites ja Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal tehtavate tööde lubade menetlemine ja nende tööde järelevalve
Ülesannete täpsemat loetelu vaata ameti põhimäärusest.
Teenused

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti teenused leiad teenuste andmekogust

Töö ja praktika

Vaata linnaplaneerimise ameti ja ka kõiki  teisi Tallinna linna aktiivseid töökuulutusi

Praktikale võetakse üldjuhul üliõpilased, kes õpivad Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses vähemalt teisel kursusel.

Praktika sooritamiseks tuleb esitada:

 • praktikale võtmise taotlus (DOC-fail)
 • õppeasutuse praktika juhend
 • akadeemiline õiend
 • CV (soovi korral võib kasutada järgmist vormi (DOC-fail))

Dokumendid palume saata vähemalt üks kuu enne praktika soovitud algust ametiasutuse kontaktisikule (Annika Hännikäinen). Taotluse esitanutega võetakse ühendust kahe nädala jooksul.

2023. aastal on Tallinna Linnaplaneerimise Ametis võimalik üliõpilastel praktikat sooritada järgmistes valdkondades:

 • 2 kohta detailplaneeringute teenistuses (täidetud)

Praktikale võtmist Tallinna linna ametiasutustes reguleerib praktikale võtmise kord.

Palgaandmed

Palgaandmed avalikustatakse Rahandusministeeriumi veebilehel.

Riigihanked

Ostumenetlusega hanked

Info Tallinna Linnaplaneerimise Ameti käimasolevate ja toimunud riigihangete, sh ideekonkursside kohta on leitav riigihangete registrist.

Riigihangete korraldamisel lähtub Tallinna Linnaplaneerimise Amet  riigihangete seadusest ja  Tallinna hankekorrast.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 2024 aasta hankeplaan

Hangete arhiiv

Toimunud ideekonkursid 

Sõlmitud lepingud

Uuringud

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tellitud uuringud leiad Tallinna uuringute infosüsteemist.

Toimingupiirangud

Siin avaldatakse teave toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata (korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p-d 4, 5 ja 7). Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:

 • kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
 • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
 • linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.

Praegu sellised teated puuduvad.

Menetlusstatistika 

Linnaplaneerimise ametis menetletud detailplaneeringud, projekteerimistingimused, ehitus- ja kasutusload ning ehitus- ja kasutusteatised. Statistika leiad siit

Õigusaktid

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus
Arhiivi põhimäärus
Ehitusosakonna põhimäärus (DOC-fail)
Geomaatika teenistuse põhimäärus (DOC-fail)
Detailplaneeringute teenistuse põhimäärus (DOC-fail)
Tallinna planeeringute registri põhimäärus

Viimati muudetud 02.07.2024