Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Linnaruumi rajatakse rohkem statsionaarseid avalikke tualette

26. mail tutvustasid abilinnapea Vladimir Svet ning keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg Männi pargis avalike tualettide rajamise ja kavandamise kontseptsiooni linnaruumis ning rõhutasid, et linna prioriteediks on järk-järgult suurendada statsionaarsete tualettide osakaalu.

„Mustamäel Männi pargi uuenduskuuri käigus paigaldatud konteinertualetid on üks näide sellest, kuidas uute avalike tualettide rajamisel linn eelistab statsionaarseid lahendusi ning laiendab tualettide võrgustikku ka väljapoole turistidele meelepäraseid piirkondi, arvestades eelkõige kohalike elanike vajadustega,“ märkis abilinnapea Vladimir Svet. „Statsionaarsed tualetid on kvaliteetse ja eri inimeste vajadustega arvestava avaliku linnaruumi lahutamatu osa. Nende võrgustiku laiendamine üle linna võimaldab tallinlastel paremini liikuda kodulinnas jalgsi või jalgrattaga teadmises, et vajadusel saavad nad mõnda avalikku tualetti kasutada. Sellest põhimõttest püüame lähtuda edaspidi linnaruumi planeerimisel.“

Eelolevaks suveks tuleb Tallinna linnaruumi 107 avalikku tualetti, sealhulgas 11 täisautomaatset ja 11 konteinertüüpi tualetti, 7 randades asuvat sanitaarkonteinerit ja 78 suveks ajutiselt paigaldatud tualetti. 

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg lisas, et pikemas perspektiivis tuleb linnaruumi veel paarkümmend täisautomaatset tualetti. „Uued täisautomaatsed tualetid paigaldatakse etapi kaupa eeldatavasti 2026. aastaks nii suuremate parkide ja haljasalade rekonstrueerimiste käigus kui ka jooksvast vajadusest lähtudes. Kokku saab linnaruumis olema 34 täisautomaatset WC-d. Neist kümme pannakse paika juba järgmisel aastal, vahetades välja enamiku vanadest täisautomaatsetest tualettidest. Alates 2024. aastast luuakse uued kommunikatsioonid ja paigaldatakse kolmel aasta jooksul kokku 24 tualetti,“ selgitas Sulg. 

Kui käesoleval aastal on ligikaudu 34 protsenti avalikest tualettidest statsionaarsed, siis 2026. aastaks tõuseb nende osakaal 65 protsendile. Aastal 2026 peaks avalikus kasutuses olema vähemalt 34 täisautomaatset välitualetti, 11 konteinertüüpi tualetti, 8 sanitaarkonteinerit ja 29 suveks ajutiselt paigaldatud WC-d. Selline jaotus ei pruugi olla lõplik, sest elanike huve ja linna arengut arvestades võib avalike tualettide arv ja asukohad täieneda.  

Kõik uued täisautomaatsed tualetid on tasulised, kuna see aitab vähendada nende ebasihipärast kasutamist ja vandalismi. Teenusepakkuja võib tualeti kasutamise eest võtta tasu alates selle paigaldamisest kuni 2033. aasta lõpuni mitte enam kui 50 eurosenti. Samas, otsitakse ka teisi võimalusi koostöös erasektoriga.

„Tallinnlaste soovi näha linnaruumis rohkem avalikke tualette kinnitab ka kaasava eelarve hääletus, kus kahes linnaosas osutus populaarsemaks just uute tualettide rajamine haljasaladele. Ühe täiendava meetmena pöördusin ka linnaosavalitsuste poole, et nad kaaluksid tänavakohviku pidamise loa andmisel ettevõtjatele kohustust tagada ka mitte-klientidest kasutajatele juurdepääs tualetti. Sama võiks kehtida ka teatud linnaasutuste suhtes, mis asuvad rahvarohketes piirkondades,“ lisas Svet. 

Sellel suvel on linnaruumis 21 ratastooliga ligipääsetavat tualetti, sh kõik konteinertüüpi välitualetid ja randades asuvad sanitaarkonteinerid ning kaks täisautomaatset ja kolm ajutiselt paigaldatud WC. Invatualetid asuvad Tammsaare pargis, Mere puiesteel (Kanuti aed), Balti jaamas (Rannamäe tee 1), Falgi teel (turismibusside parkla), Reidi tee/Pikksilma nurgal, Russalka juures (Pirita tee 1), Stroomi rannas ja Pikakari rannas. Tondiraba pargis on 4 invatualetti (liuvälja, kohviku rulaväljaku ja lossi mänguväljaku juures), Pirita rannas 3 (surfiklubi juures ja mujal rannaalal), Kadriorus 2 (Roheline aas ja mänguväljak), Männipargis 2 (trollide lõpp-peatuse ja kohviku juures) ning Harku ja Kakumäe rannas. Lähiaastatel kasvab ka invatualettide arv.