Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Linnavalgustuse ekspertide kaasamine osalemiseks piirkondadevahelise koostööprogrammi INTERREG IVC välisprojektis PLUS (Public Lighting Strategies for Sustainable Urban Space) – „Avaliku linnaruumi valgustuse jätkusuutlikud strateegiad“.

Linnavalgustuse ekspertide kaasamine osalemiseks piirkondadevahelise koostööprogrammi INTERREG IVC välisprojektis PLUS (Public Lighting Strategies for Sustainable Urban Space) – „Avaliku linnaruumi valgustuse jätkusuutlikud strateegiad“.

 

RIIGIHANKE KUULUTUS

Tallinna Kommunaalamet (edaspidi hankija (registrikood 75014913) soovib sõlmida hankelepingut,

 mille eesmärk on linnavalgustuse ekspertide kaasamine osalemiseks piirkondadevahelise koostööprogrammi INTERREG IVC välisprojektis PLUS

 

Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

Riigihanke kuulutus

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

22.12.2011

Riigihanke nimetus

Linnavalgustuse ekspertide kaasamine osalemiseks piirkondadevahelise koostööprogrammi INTERREG IVC välisprojektis PLUS (Public Lighting Strategies for Sustainable Urban Space) – „Avaliku linnaruumi valgustuse jätkusuutlikud strateegiad“.

Riigihanke lühiiseloomustus

 

2012. aastal linnavalgustuse ekspertide kaasamine tunnitasuarvestuse alusel Tallinna linna osalusega piirkondadevahelise koostööprogrammi INTERREG IVC projektis PLUS (Public Lighting Strategies for Sustainable Urban Space) – „Avaliku linnaruumi valgustuse jätkusuutlikud strateegiad“ alljärgnevas:

1. Projekti partnerite enesehinnangu analüüsidega (Self Assesment Report) tutvumine ja vähemalt ühe eksperdi osalemine projekti partnerite juures (Leipzigis, Burgosel, Sofias ja Eindhovenis)  linnavalgustuse süvaanalüüsil (Deep Dive) ja kohapealsete eksperthinnangute koostamine;

2. Tallinna linna linnavalgustuse enesehinnangu analüüsi täiendamine;

3. Tallinna linna linnavalgustuse SWOT analüüsi koostamine lähtuvalt  INTERREG IVC projektis PLUS (Public Lighting Strategies for Sustainable Urban Space) – „Avaliku linnaruumi valgustuse jätkusuutlikud strateegiad“  tingimustest;

4. Tallinna linna valgustuse parimate praktikate tutvustamine INTERREG IVC projekti PLUS (Public Lighting Strategies for Sustainable Urban Space) – „Avaliku linnaruumi valgustuse jätkusuutlikud strateegiad“   partneritele;

5. Tallinna linna  valgustuse teemaplaneeringu koostamiseks vajaliku teabe koondamine ja lähteülesande koostamine;

6. Tallinna linna tänavavalgustuse energiaplaani projekti koostamine kuni aastani 2020, kooskõlas Tallinna linnavalitsuse korraldusega Tallinna liitumine Euroopa Komisjoni algatusega "Linnapeade pakt".

7. Eksperdid peavad rääkima ja kirjutama heal tasemel nii inglise kui ka eesti keeles.

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Madalaim tunnitasu hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

22.12.2011

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

28.12.2011

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

  

Juriidilise isiku nimi, registrikood, isiku kontaktandmed, info kuhu hankija peab riigihanke kutse saatma (e-post, aadress, faks)

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

Kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg, telefon 6457828, e-posti aadress [email protected]

 

Viimati muudetud 21.02.2024