Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Linnavalitsuse tööjaotus ja asendamine

Linnavalitsus 2021. aasta novembris

Aadress: Vabaduse väljak 7 15199 Tallinn 
Telefon: 640 4141 (Teenindusbüroo Vabaduse väljak 7) 
E-post: lvpost@tallinnlv.ee


Linnapea Mihhail Kõlvart
Koordineerib linnavalitsuse tegevust, Tallinna Strateegiakeskuse, Tallinna Linnakantselei ja linnaosade valitsuste tegevusvaldkondi ning korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid
küsimusi;

täidab muid ülesandeid järgmiselt: tegeleb üldjuhtimise ja linna arengu strateegilise planeerimisega, suhtleb riigiasutuste ja linnavolikoguga, koordineerib koostööd omavalitsorganisatsioonide ja teiste omavalitsusüksustega ning esindab linna ja linnavalitsust Eestis ja välisriikides.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev 
Koordineerib Tallinna Haridusameti tegevusvaldkondi, Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti spordivaldkonda ning korraldab Tallinna Haridusameti valitsemisalasse ja spordivaldkonda kuuluvaid küsimusi;

täidab muid ülesandeid järgmiselt: tegeleb rahvussuhete ja integratsioonipoliitikaga ning kaasamise ja koostöö arendamise küsimustega.

Abilinnapea Betina Beškina
Koordineerib Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja Tallinna Perekonnaseisuameti tegevusvaldkondi ning korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi.

Abilinnapea Madle Lippus
Koordineerib Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevusvaldkondi ja korraldab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi.

Abilinnapea Andrei Novikov 
Koordineerib Tallinna Linnavaraameti ja Tallinna Transpordiameti tegevusvaldkondi ning korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi.

Abilinnapea Kaarel Oja
Koordineerib Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti kultuurivaldkonda ja korraldab nimetatud valdkonda kuuluvaid küsimusi.

Abilinnapea Vladimir Svet
Koordineerib Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tegevusvaldkondi ning korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi;

täidab muid ülesandeid järgmiselt: teeb koostööd jõustruktuuridega (Kaitsevägi, Kaitseliit, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet), korraldab süüteoennetust ja linna haldusterritooriumil raskete ilmastikutingimustega seotud tegevusi.

Abilinnapea Joosep Vimm
Koordineerib innovatsiooni valdkonda ja Tallinna Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse tegevusvaldkondi.

 

Kui linnavalitsuse liikme valitsemisalasse ja tegevusvaldkonda kuuluv küsimus puudutab ka teise linnavalitsuse liikme valitsemisala, kooskõlastab linnavalitsuse liige asja lahendamise asjaomase linnavalitsuse liikmega. Kui kokkulepet ei saavutata, esitatakse küsimus otsustamiseks linnavalitsusele.

 

Linnapea asendamine

Linnapea äraolekul asendab teda linnapea määratud abilinnapea. Kui ka asendajaks määratud linnavalitsuse liige on ära või asendaja on määramata, asendab linnapead vanim kohalolev linnavalitsuse liige.

Abilinnapead asendavad üksteist järgmiselt:

Vladimir Sveti asendab Andrei Novikov, viimase äraolekul Betina Beškina;
Andrei Novikovi asendab Vladimir Svet, viimase äraolekul Vadim Belobrovtsev;
Betina Beškinat asendab Vadim Belobrovtsev, viimase äraolekul Vladimir Svet;
Vadim Belobrovtsevit asendab Betina Beškina, viimase äraolekul Andrei Novikov;
Madle Lippust asendab Joosep Vimm, viimase äraolekul Kaarel Oja;
Joosep Vimmi asendab Kaarel Oja, viimase äraolekul Madle Lippus;
Kaarel Oja asendab Madle Lippus, viimase äraolekul Joosep Vimm.

Tööjaotus kinnitatud linnapea käskkirjaga 09.12.2021 nr T-4-1/21/24

 

Tallinna linnavalitsuse töökorraldus

 

Vaata lisaks:

Viimati muudetud 14.12.2021