Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Linnavolikogu eestseisus

Linnavolikogu eestseisus on nõuandev organ linnavolikogu esimehe juures. Eestseisus vaatab läbi linnavolikogu istungi päevakorra projekti ja töökorralduse muudatusettepanekud. Eestseisuse otsustused on linnavolikogu esimehele soovitusliku iseloomuga.

Linnavolikogu eestseisusesse kuuluvad hääleõigusega linnavolikogu esimees või tema asendaja, linnavolikogu aseesimehed, fraktsioonide ja alaliste komisjonide esimehed ning linnaosakogude esimehed.

Linnavolikogu eestseisuse korralised koosolekud toimuvad paaritu nädala neljapäeval algusega kell 16.00.

Viimati muudetud 13.03.2023