Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Linnavolikogu istungid

  • Linnavolikogu korralised istungid toimuvad paarisnädala neljapäeval algusega kell 16.00.
  • Linnavolikogu istungite jälgimine reaalajas ja salvestiste arhiiv on kättesaadav siin.
  • Linnavolikogu istungi kutsub kokku linnavolikogu esimees või tema asendaja, nende puudumisel linnavolikogu vanim liige. Linnavolikogu uue koosseisu esimese istungi kutsub kokku linna valimiskomisjoni esimees või tema asetäitja hiljemalt seitsmendal päeval pärast valimistulemuste väljakuulutamist.
  • Linnavolikogu esimees või tema asendaja kutsub kokku linnavolikogu istungi ka linnavalitsuse või vähemalt 1/4 linnavolikogu koosseisu ettepanekul, et arutada nende tõstatatud küsimusi.
  • Linnavolikogu istungist võtab osa linnapea, keda tema äraolekul asendab üks abilinnapeadest.
  • Linnavolikogu annab üldaktidena määrusi ning võtab üksikaktidena vastu otsuseid.
  • Linnavolikogu menetluses olevad eelnõud, arupärimised, komisjonide ja fraktsioonide koosseisud jm info leiste infosüsteemist Teele.

Viimati muudetud 09.02.2022